Beställ material

Materialet för Globala veckan 2018 kommer vara tillgängligt i september. Men du kan fortfarande beställa och använda dig av materialet om de globala målen nedan.

Inspirationshäfte – Hållbar värld för alla

Inspirationshäftet är framtaget för att vara ett konkret stöd för den som vill arrangera aktiviteter i Kyrkornas globala vecka, och även under resten av året om man vill.  Häftet ger kunskap om årets tema: Hållbar värld för alla, om Agenda 2030 och de Globala målen. I häftet finns kom-igång-tips, teologisk reflektion och böner.

Du kan också ladda ner häftet och annat informationsmaterial om Globala veckan här >>

Affisch – Hållbar värld för alla

Beställ affischer för att annonsera om din aktivitet inför Globala veckan. Här finns en kort beskrivning av Globala veckans tema och i den tomma rutan kan du fylla i information om din aktivitet.

OBS! Datum på affischen är 2017 års datum för Globala veckan. Men 2017 års affisch kan du använda om du vill göra en aktivitet på det temat  – om du ändrar datum på affischen själv.

 

 

 

 

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page