Beställ material

Inspirationshäfte 2017

Inspirationshäftet är framtaget för att vara ett konkret stöd för den som vill arrangera aktiviteter i Kyrkornas globala vecka, och även under resten av året om man vill.  Häftet ger kunskap om årets tema: Hållbar värld för alla, om Agenda 2030 och de Globala målen. I häftet finns kom-igång-tips, teologisk reflektion och böner.

Du kan också ladda ner häftet och annat informationsmaterial om Globala veckan här >>

Affisch 2017

Beställ affischer för att annonsera om din aktivitet inför Globala veckan. Här finns en kort beskrivning av Globala veckans tema och i den tomma rutan kan du fylla i information om din aktivitet.

 

 

 

 

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page