2015-2016 Jord att leva på

Jord att leva på – mänskliga rättigheter i klimatförändringarnas spår
Har jorden råd med oss? Det skulle krävas mer än tre jordklot om alla människor i världen skulle leva som vi i Sverige. Kyrkornas globala vecka 2015 – 2016 vill sprida kunskap om hur klimatförändringar påverkar förverkligandet av mänskliga rättigheter och ge människor förutsättningar att fatta beslut och agera för en rättvis klimatpolitik.

Fråga 4, fotograf Lars Klingsbo
Fotograf: Lars Klingsbo

Som kyrkor och organisationer tar vi hotet mot vår planet på allvar. Utan att tappa mod eller hopp vill vi vara med och skapa en hållbar och rättvis värld. Välkommen att delta i aktiviteter, gudstjänster och bön under Kyrkornas globala vecka!

Naturresurskontot är övertrasserat. Är vi beredda att förändra vår livsstil? Människans utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet kraftigt. Trots att det främst är människor i de rikare delarna av världen som skapat och fortsätter att skapa problemen är det fattiga människor som drabbas först och värst av klimatförändringarna. Det gör klimatfrågan till en av vår tids viktigaste rättvisefrågor. Vi finns tillsammans på den här planeten som en mänsklighet. Våra handlingar påverkar andras möjligheter att leva ett gott liv. Därför är det viktigt att se på klimatförändringarnas konsekvenser ur ett människorättsperspektiv.

Det är rika länder som Sverige som stått för de största klimatutsläppen, och det är också i de länderna kunskapen, tekniken och pengarna finns som gör det möjligt att minska utsläppen.

Vi kan ta vårt ansvar genom att:

* Höja vår röst gentemot politiker och kräva förändring

* Påverka andra genom att diskutera och dela med oss av vad vi lärt oss

* Agera klimatsmart i vår vardag

Klimatexperten Mohammad Shamsuddoha från Bangladesh fick frågan om det var kört. Han svarade: ”Inte om invånarna i de rika länderna sätter tryck på sina ledare att agera”. På samma sätt som vi i nattvarden delar brödet med varandra så delar vi på jorden. När brödet delas räcker det åt alla. Vi människor är skapade medskapare och framtiden är möjlig att påverka! Förmågan att tänka stort och radikalt behövs – men också de små enskilda stegen.

Det spelar roll vad vi gör. Du och jag. Det är HÖG tid, men inte för sent! Kom med i Kyrkornas globala vecka och bidra med ditt engagemang!

Beställ inspirationshäftet här.

Har du frågor, tankar eller idéer? Kontakta oss gärna!

Jord att leva på_KGV_2015

  • 19-26 november
    2017