Om den internationella kampanjen

Kampanjen Thursdays in Black har sitt ursprung hos de kvinnor, "mödrarna",  i Argentina på 1970-talet,  som protesterade mot att deras söner och döttrar försvann, mördades, våldtogs och utsattes för våld av militärens diktatur genom att klä sig i svart.

På 1980-talet anslöt sig Kyrkornas världsråd till kampanjen som en fredlig ickevåldsaktion mot våldet och ofreden som världens kvinnor drabbas av. Man vill särskilt sätta fokus på de situationer som uppstår i samband med krig och konflikter, och utmana grundorsakerna till våldet: strukturer och människors attityder. Kampanjen – och protesten – består i att man varje torsdag året runt klär sig i svart och bär en knapp med texten: Thursdays in Black – En värld utan våld och våldtäkt. Det är en solidaritetshandling med alla kvinnor, men också män, som drabbas av våld. Sedan måste självklart mer göras för att stoppa våldet, men det här är en bra början.

Både Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan, som är medlemmar i Kyrkornas världsråd, finns med i kampanjen.

Så här säger Gunilla Ikponmwosa på Equmeniakyrkan:

Gunilla2

Kampanjen Thursdays in Black startades av Kyrkornas Världsråd (KV) på 1980-talet som en stillsam protest mot sexualiserat våld mot kvinnor och våldtäkter – speciellt i krig och konflikt.

I samband med den senaste generalförsamlingen i Busan i november 2013 så väckte KV nytt liv i kampanjen och utlyste torsdagen under konferensen som en dag att klä sig i svart.

Kampanjens mål är att vi alla motverkar attityder som orsakar våld och våldtäkter. Idag är detta mer aktuellt än någonsin. Frågan om ett ”nej” är ett ”nej” är alltid aktuell. I många länder finns fortfarande en ålderdomlig syn på kvinnans sexualitet som mannens egendom och i Uganda så har presidenten nyss skrivit på en lag som kan ge livstids fängelse för en HBTQ-person. Liknande lagar finns i andra länder som t ex Nigeria.

Att våldtäkt används som ett vapen i konflikt är allmänt känt, men fortfarande så räknar man knappast in samhällskostnaden för detta förödande vapen när man ska beräkna kostnaden för världens vapenhandel.

På torsdag klär jag mig i svart i solidaritet för alla de kvinnor och män som trots våldets härjningar ändå lyckats att komma tillbaka till livet. Men också för alla de kvinnor och män, barn och unga som dukat under på vägen. Attityden att förändra världen börjar hos oss själva.

”Livets Gud – led oss till rättvisa och fred” (Kyrkornas världsråd, Busan 2013)

Läs mer om Thursdays in Black:
Equmeniakyrkans hemsida: http://equmeniakyrkan.se/tib/
Thursdays in Black – Sydafrika: http://www.thursdaysinblack.co.za/

  • ”Om alla goda krafter hjälps åt kan vi förändra världen”