Bygg fred! 2014

För andra året i rad arrangerades Bygg fred! - en ekumenisk fredsdag. Ett hundratal deltagare samlades i slottet och domkyrkan i Uppsala på  Internationella böndagen för fred den 21 september.

plakatbild2

”Nej, fred har inte kommit än.”
Så inledde Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd, sin predikan på Internationella fredsdagen den 21 september i Uppsala domkyrka. Gudstjänsten var en del av den ekumeniska fredskonferensen ”Bygg fred! ” som pågick hela dagen i Uppsala slott och i domkyrkan. ”Fred kommer med enhet och kärlek”, fortsatte hon, ”för enhet ger kärlek och kärlek ger enhet och det leder till fred. Fred är inget som kommer av sig självt.” Vi som var samlade under dagen höll med. Vi vet att fred är ett verb snarare än ett substantiv, det är något som måste göras, levas och byggas. Eller som en av deltagarna sa: Aktiv fred.

Moses Monday John från organisationen ONAD i Sydsudan var huvudtalare under Moseskonferensen och ett konkret exempel på någon som utövar aktiv fred. Han talade bland annat om metoder att avstå från våld men ändå få makten. Vapen ger aldrig ett tillräckligt skydd. Viktiga frågor att hantera för att minska våldet är att: utplåna hunger, bekämpa korruption, ge bönderna rätt till sitt land och vatten samt låta unga få utbilda sig i stället för att bli barnsoldater. För att genomföra det behöver regeringen stöd från ett starkt civilsamhälle som i sin tur stöds av grannländer och organisationer.

Flera seminarier arrangerades under dagen, både teorietiska och praktiska, som alla hade fokus på att bygga fred, att aktivt ta ansvar för fred på alla nivåer. Under dagen lanserades också Sveriges kristna råds nya antologi ”Att slå följe för fred – åtta röster om tro och handling”. Boken innehåller nyskrivna fredsteologiska texter från olika traditioner och ett panelsamtal genomfördes med några av författarna som var på plats; KG Hammar (lutheran), Julia Ryberg (kväkare), Andreas W Anderson (anabaptist) och Daniel Öhrvall (ortodox). Samtalet leddes av Ellen Skånberg från Sensus.

Under dagen gick också startskottet för Kyrkornas globala veckas kampanj 2014. TIB-Final_svenska_underlag bildKampanjen kommer att pågå under drygt två månader fram till och med Globala veckan och kommer under den tiden att aktivt delta i den internationella kampanjen ”Thursdays in Black – En värld utan våld och våldtäkt”. Kampanjen vill sätta fokus på attityder som orsakar våld. Man kan vara en del av kampanjen genom att varje torsdag klä sig i svarta kläder och/eller bära en ”Thursdays in black”-knapp, en enkel men symbolisk handling i en global rörelse. Det är en solidaritetshandling med alla kvinnor, men också män, som drabbas av våld.

båtvikning webb

De två workshops av mer praktisk art var; ”Sjung fred” där man övade in sånger som vi sedan sjöng under dagens avslutande fredsmanifestation med vandring från slottet till Fyrisån, och ”Skapa fred” där deltagarna tillverkade plakat och båtar till fredsmanifestationen. Dagen avslutades med att alla deltagarna vandrade ned till centrum, sjungandes, och vid Fyrisån samlades till bön innan fredsbåtarna sändes iväg med böner, löften och förhoppningar om fred.

fredsbåtar2 webb
Många åskådare samlades och tittade på när båtarna sattes ned i ån. En ung man ur publiken började vika egna båtar av papper han hittade där han stod, tidningar och reklamblad, och började sjösätta sina egna båtar. Att han hade erfarenheter av krig och ofred blev mycket tydligt. Fortfarande när vi andra skingrades efter en lång, innehållsrik och energigivande dag, stod den unge mannen kvar på bron med sina kompisar och vek fler båtar. Fred är ett verb.

paxbåt webb

Dagen arrangerades av Sveriges kristna råd, Uppsala kristna råd, Kristna Fredsrörelsen, Life & Peace Institute, Sensus, Bilda och Svenska kyrkan, Uppsala stift. Ett särskilt tack till Uppsala slott/Rikssalen, Fredens hus, Uppsala konstmuséum och Uppsala domkyrkoförsamling.

Annika Damirjian

Bygg fred banner webb

Så här såg programmet ut:

8.30 Frukost i Rikssalen på Uppsala slott (Registrering från 8.00)

9.00 Seminarium i Rikssalen på Uppsala slott. Inledningstal av Moses Monday från organisationen ONAD i Sydsudan. Lansering av Sveriges kristna råds antologi ”Att slå följe för fred” med nyskrivna fredsteologiska texter från olika traditioner. Panelsamtal mellan några av bokens författare; KG Hammar (lutheran), Julia Ryberg (kväkare), Andreas W Anderson (anabaptist) och Daniel Öhrvall (ortodox).

11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uppsala domkyrka. Predikan av Karin Wiborn, generalsekreterare i Sveriges kristna råd. Sång av den ekumeniska kören Rediviva. Medverkan från Uppsalas församlingar.

12.30 Lunch i Rikssalen på Uppsala slott

13.30 och 14.30 Workshops i Fredens hus och Konstmuséum i Uppsala slott

– Teologi för fred – workshop med författarna från förmiddagens panel

– Mod och civilkurage – när man slår följe för fred. Panelsamtal med Ekumeniska följeslagarprogrammet. Moderator: Brian Palmer, antropolog och religionsvetare.

– Kyrkklockor som motstånd – workshop om ickevåld och civilkurage med Martin Smedjeback

– Världens kurs – metodworkshop

– Skapa fred – konstworkshop med Kajsa Haglund

– Sjung fred – sångworkshop med Maria Huusko

15.30 Fredsmanifestation med vandring från slottet till Fyrisån där fredsbåtar sätts ner under sång (slut senast 16.30)

Om Moses Monday John:
Sedan fyra år generalsekreterare för och en av grundarna av
ickevåldsorganisationen ONAD (Organisation for Nonviolence and Development), Kristna Fredsrörelsens samarbetsorganisation i Sydsudan. ONAD arbetar med fredsbyggande och demokratiseringsprojekt i Sydsudan genom utbildningar och påverkansarbete i fredlig konflikthantering, mänskliga rättigheter, demokrati och gender. Sedan den väpnade konflikten bröt ut i december 2013 har ONAD varit mycket aktiva för att ena det civila samhället och trycka på för fred.

Mer workshopinfo

Konstworkshop med Kajsa Haglund
Med utgångspunkt i deltagarnas tankar om fred och symboler för fred ska vi måla/skapa kollage och bilder som på olika sätt uttrycker fred och fredsbyggande.
Vissa kollage/bilder visas sedan under manifestationen som avslutar programmet för dagen.

Sångworkshop med Maria Oldeberg-Huusko
Välkommen att delta i en sjungande Workshop under dagen ”Bygg fred”! Vi möts kring några sånger från den världsvida kyrkan, lär oss och sjunger dem.
Senare vid eftermiddagens manifestation använder vi ett par av dessa sånger tillsammans med alla andra.

Kyrkklockor som motstånd – en workshop om ickevåld och civilkurage
På 1 maj i år mobiliserade kyrkorna mot nazism i Jönköping. Med detta som inspiration i ickevåldsligt motstånd och civilkurage lär vi oss mer om metoder för att ingripa mot våld i vardagen och bekämpa våldsamma strukturer och kulturer.

Mod och civilkurage – när man slår följe för fred.
Panelsamtal med Ekumeniska följeslagarprogrammet. Moderator: Brian Palmer, antropolog och religionsvetare.

Drivkrafter för engagemang
Vad är det Jesus uppmanar lärjungarna att göra och vad skulle det kunna innebära för oss idag? Detta pratar vi om tillsammans utifrån materialet Världens kurs- Tron som drivkraft.

Teologi för fred
Workshop med samtal kring vad i vår kristna tro som motiverar till ett engagemang för fred. Författarna från förmiddagens panel deltar. De har skrivit var sitt kapitel i den nya ekumeniska fredsboken ”Att slå följe för fred”, som lanseras under Bygg Fred-dagen. Det är Sveriges kristna råd som tagit initiativ till denna antologi med fredsteologiska nyskrivna texter från olika kristna traditioner.

Läs gärna mer om Bygg fred 2013 och en intervju med Behrang Miri.

 

 

  • ”Om alla goda krafter hjälps åt kan vi förändra världen”