2013-2014 Helig fred

Inspirationshäfte Helig fred

Texter och teologi om helig fred, tips och aktiviteter samt gudstjänst- och andaktsmaterial.
Inspirationshäfte 2013 och 2014

Här finns också häftet uppdelat i olika kapitel (pdf):
För barn
Fördjupning
Gudstjänst
I Sverige
Internationellt
Kom igång
Övningar

Tipspromenad

Frågorna i dessa tipspromenader är gjorda på temat för Kyrkornas globala vecka 2013 – 2014 : Helig fred – tro som fredsskapare
Frågorna har varierande svårighetsgrad och kan användas till exempel vid kyrkkaffet, i pensionärsgrupper eller för konfirmander.
En tipspromenad är också utmärkt som underlag för fortsatta samtal.

Tipspromenad 2014 (pdf)
Tipspromenad 2013 (pdf)

Fördjupningsmaterial om helig fred

Ett ekumeniskt upprop för rättfärdig fred
Internationellt ekumeniskt fredsdokument från Kyrkornas världsråd med separat studiehandledning.
Ett ekumeniskt upprop för rättfärdig fred
Studieplan om fredsarbete

FRED – detta vill kyrkorna i Sverige
Fredsdeklaration inklusive studiehandledning från Sveriges kristna råd.
FRED – detta vill kyrkorna i Sverige
Studiehandledning till fredsdeklarationen

Fred är vägen till fred – ett utkast till en fredsteologi
KG Hammar skriver i ”Fred är vägen till fred” om det nödvändiga att lämna läran om det rättfärdiga kriget till förmån för den rättfärdiga freden, då skörden helt är beroende av sådden. Vi behöver i varje stund välja fredsbyggandets väg.
Fred är vägen till fred – ett utkast till en fredsteologi

New Routes, nummer 3 2013
Detta nummer av Life & Peace Institutes tidskrift New Routes är ett samarbete mellan LPI och Freds- och konfliktforskningsinstitutionen på Uppsala universitet. Detta specialnummer lyfter fram en rad olika fredsöverenskommelser som gjorts i olika delar av världen sedan andra världskriget.
New Routes nummer 3 2013

New Routes, nummer 1-2 2014
”Glokalt” om fred. Missa inte specialtidningen ”New Routes” (på engelska) om lokalt och globalt fredsarbete. Svenska kyrkans internationella avdelning och Life & Peace Institute har producerat en rad tänkvärda internationella exempel på hur arbete för fred hänger ihop runt om i världen. Läs om paradoxen Heineken i Kongo, färsk forskning från Palestina, hopp om fred i Colombia, om kyrkornas roll för att hindra vapenhandel, om om fredsarbete på Afrikas horn och mycket mer. 10 artiklar på 40 sidor. Ladda ner här och kopiera fritt för utdelning, samtalsgrupper osv.
New Routes nummer 1-2 2014 (pdf)

Vad religionsfrihet innebär och när den får begränsas
Burkadebatten, handskakningsdomen, minaretförbud, religiösa friskolor, förföljelse av  eligiösa minoriteter. Religionsfrihetsfrågor hamnar allt oftare på löpsedlarna. Är du förvirrad över vad religionsfrihet egentligen  innebär? En lathund om religionsfrihet från Svenska missionsrådet.
Vad religionsfrihet innebär och när den får begränsas

Kartläggning religiöst motiverat fredarbete
I en värld där konflikter ibland uppstår eller motiveras utifrån religiösa övertygelser behöves ett interreligiöst fredsarbete. Vilka initiativ finns för religiöst motiverat arbete för fred och mot extremism idag? Sveriges kristna råd har låtit göra en kartläggning och presenterar i denna rapport 57 olika initiativ. Finns någon av dessa på din ort? Bjud i så fall gärna in dem under Kyrkornas globala vecka. Eller kan ni bidra med initiativ 58?
Kartläggning religiöst motiverat fredsarbete
SKR kartläggning tabell

Kristna i möten med människor av annan tro
Ett kort dokument med tio punkter som en vägledning inför mötet med människor av annan tro. Möten och samtal är ett grundläggande sätt att bidra till en helig fred. Sveriges kristna råd, 2013
Kristna i möten med människor av annan tro (pdf)

Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld
Ett internationellt dokument om mission och religionsdialog med en unik ekumenisk bredd. De sju utgångspunkterna för det kristna vittnesbördet, de tolv vägledande principerna och de sex rekommendationerna antogs 2011 av Kyrkornas Världsråd, det Påvliga rådet för interreligiös dialog, samt den Evangeliska världsalliansen.
Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld (pdf)
Samtalsguide till Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld (pdf)

Saxat ur inspirationshäftet
Här finns några sidor ur Kyrkornas globala veckas inspirationshäftemed fördjupande texter, men självklart kan ni hitta godbitar i hela häftet!
Fördjupning
I Sverige
Internationellt
För barn

Hela häftet: Inspirationshäfte 2013 och 2014

Resten av häftet uppdelat i olika kapitel:
Gudstjänst
Kom igång
Övningar

Fyra saker du inte vill veta om svensk vapenexport
Sverige är idag världens åttonde största vapenexportör. Detta häfte handlar om vad det får för konsekvenser i världen.
Fyra saker du inte vill veta (pdf)

I väntan på freden – Rapporter från följeslagare i Palestina och Israel
Det ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel är ett internationellt ekumeniskt program som drivs av Kyrkornas Världsråd. På 15 uppslag berättar 15 svenska följeslagare vad de varit med om i Tulkarem, Jayyous, Yanon, Jerusalem, Betlehem, Hebron, Yatta och Sderot. SKR, 2012.
I väntan på freden (pdf)

Fred, säkerhet, försvar – tyngdpunktsförskjutning i svensk politik
I denna rapport av Anders Mellbourn och Lars Ingelstam lyfts behovet av en förändrad svensk politik fram – en tydlig förskjutning av tyngdpunkten: från traditionellt militär beredskap gällande vårt närområde till en aktiv och så långt möjligt förebyggande fredspolitik inriktad på internationella insatser. En konsekvens blir en förskjutning också från militära till civila insatser.
Fred, säkerhet, försvar – tyngdpunktsförskjutning i svensk politik

Prislappar för fred och säkerhet
I Prislappar för fred och säkerhet illustrerar Lars Ingelstam och Anders Mellbourn hur måttliga tillskott i statsbudgeten, en respektive två miljarder kronor, skulle kunna förstärka insatserna för en alternativ politik: några steg mot förverkligandet av en säkrare och fredligare värld.
Rapporten är en fortsättning och komplettering av samma författares rapport Fred, säkerhet, försvar – tyngdpunktsförskjutning i svensk politik.
Prislappar för fred och säkerhet

Vägval fred och säkerhet
En kortare rapport, som sammanfattar de båda rapporterna ”Fred, säkerhet, försvar – tyngdpunktsförskjutning i svensk politik” och ”Prislappar för fred och säkerhet”.
Vägval fred och säkerhet

Det internationella samvetsfördraget
Möjlighet till fördjupning av religionsfrihetsfrågorna finns genom den globala konventionen om trosövertygelser och samvetsfrihet som kallas the Global Charter of Conscience.
Det internationella samvetsfördraget (pdf)

Tools for Peace? – The Role of Religion in Conflicts
En rapport från den internationella interreligiösa fredskonferens som hölls i Söderköping 2004.
Tools for Peace? – The Role of Religions in Conflicts (pdf)

Fred bygger vi tillsammans
I häftet som producerats av Life & Peace Institute (LPI) i samarbete med Svenska kyrkans internationella avdelning  presenteras LPI’s fredsarbete i olika länder. Vidare berättar LPI-medarbetare om vad det innebär att arbeta med  konfliktomvandling och deltagande forskning. Svenska kyrkan informerar om andra fredsprojekt, bl a insatser i Liberia. En sida i häftet ger tips på fördjupningsmaterial. Fred bygger vi tillsammans kan laddas ner för utskrift eller beställas från LPI på info@life-peace.org

Religion som vägen till fred – i Människor och tro
Lyssna på KG Hammar och Isak Svensson, som i P1:s Människor och tro pratar om religion som fredsskapare.

Gudstjänstmaterial

Syndabekännelse
En bön från Karibien inför Kyrkornas Världsråds fredsmöte i Kingston, Jamaica, maj 2011. Bönen finns i förkortad version i inspirationshäftet.
Syndabekännelse (pdf)

Trosbekännelser
Här finns trosbekännelser från Indonesien och Costa Rica.
Trosbekännelser (pdf)

Böner
Här finns fredsböner skrivna av bland andra Caroline Krook och Britt G Hallqvist.
Böner (pdf)

Välsignelse
Här finns en väldignelse för fred med jorden och mellan människor.
Välsignelse (pdf)

Psalm
Här finns en fredspsalm av Ragnwei Axellie. Så här säger hon om den: ”Jag blev ombedd att skriva en ny Fredstext till Nathan Söderbloms psalm 200, till Vox Pacis världspremiär i Blå Hallen för några år sedan. Psalmen uruppfördes då, av Lilla Akademins ungdomskör…och har sedan dess sjungits i många olika sammanhang.” I våra tankar skapar vi (pdf)

Bibelstudium om Helig fred
Under Kyrkornas globala vecka 2013 hade Västerleds församling och Abrahamsbergskyrkan i Bromma flera gemensamma samlingar. Bland annat en bibelstudiekväll för ungdomar. Här är deras upplägg för kvällen. Kanske kan ni göra något liknande i ert sammanhang?
Bibelstudium om Helig fred (pdf)

Bibelstudium i Västerås – Matteus 5:38 – 48
Under Kyrkornas globala vecka 2013 hade församlingarna i Västerås flera gemensamma arrangemang. En kväll samlades man till ett bibelstudium. Här är deras upplägg. Bibelstudium i Västerås

Dans- och dramagestaltning
Marielundskyrkan i Umeå avslutade Kyrkornas globala vecka förra året med temamässan ”Helig fred – tro som fredskapare”. Där fick man vara med om uruppförandet av den nyskrivna dans- och dramagestaltningen ”Jesu tredje väg” av prästen Madeleine Dahl. Prova gärna i ert sammanhang också! Här finns manuset: Jesu tredje väg (pdf)

Förtröstan – materialet från Inspirationshäftet
Här finns andakts- och gudstjänstmaterialet från Kyrkornas globala veckas inspirationshäfte (pdf).
Förtröstan

Fred är vägen till fred – ett utkast till en fredsteologi
I KG Hammars utkast till en fredsteologi kan man hitta många predikotankar.
KG Hammar skriver i ”Fred är vägen till fred” om det nödvändiga att lämna läran om det rättfärdiga kriget till förmån för den rättfärdiga freden, då skörden helt är beroende av sådden. Vi behöver i varje stund välja fredsbyggandets väg.
Fred är vägen till fred – ett utkast till en fredsteologi

Gudstjänstmaterial från ”Ur djupen ropar vi”
”Ur djupen ropar” vi är ett gudstjänstmaterial med inriktning mot klimat och miljö, rättvisa och fred. Här har vi lyft ut avsnitt som handlar just om fred.
Fredsgudstjänst
Ja till fred – en gudstjänst om försoning och fred
Gudstjänst – tema Martin Luther King
Martin Luther Kings ”Jag har en dröm-tal”
Låt ditt rike komma – växelläsning
Mitt i en värld – växelläsning
Försonade med dig – växelläsning

Material för barn och unga

Fredligt – tidning för barn
Svenska Kyrkans Unga och Kristna fredsrörelsens tidning Fredligt handlar om fred och ickevåld riktar sig till barn i åldern 9-12 år. Till tidningen finns en ledarhandledning med förslag på övningar och aktiviteter på temat fred och ickevåld. Dela gärna ut tidningen i samband med att du använder ledarhandledningen. Fredligt och tillhörande ledarhandledning kan laddas ned här.

Här finns ledarhandledningen uppdelad efter avsnitt och teman (pdf):
Uppvärmningsövningar och lära känna-lekar
Att vara en bra kompis
Att hantera konflikter och bråk
Varför blir det krig
Hjältar
Att vara modig
Att sätta sig på tvären
Avslutning och andakt

Bibelstudium om Helig fred
Under Kyrkornas globala vecka 2013 hade Västerleds församling och Abrahamsbergskyrkan i Bromma flera gemensamma samlingar. Bland annat en bibelstudiekväll för ungdomar. Här är deras upplägg för kvällen. Kanske kan ni göra något liknande i ert sammanhang? Bibelstudium om Helig fred (pdf)

”Fikakort” – diskussionskort
De här korten kan användas som ”igångsättare” för samtalen i ungdomssamlingen, scoutgruppen och vid kyrkkaffet. Använd de färdiga frågorna eller skriv egna!
Fikakort

Saxat ur inspirationshäftet
Här finns några sidor ur Kyrkornas globala veckas inspirationshäfte, som kanske är särskilt lämpade för barn- och ungdomssamlingarna, men självklart kan ni hitta godbitar i hela häftet!
Ur inspirationshäftet för barn

Studiehandledningar och metodmaterial

Ministudiecirkel
Studiecirkel med upplägg för tre träffar utifrån inspirationshäftet Helig fred.
Ministudiecirkel

Förändra dig själv och världen – redskap för fred och ickevåld
Idé- och metodmaterial. Ett fredsarbete i en kyrka spänner över hela livet. Det kan handla om att förebygga väpnade konflikter eller bidra till att få slut på krig. Men det handlar inte minst om vardagsarbete i kyrka och församling: förändringsarbete, att hävda allas lika värde, hur vi hanterar olika åsikter, att ge barn och unga en hållbar värdegrund, att värna rätten och avslöja orätten, uppmuntra till delaktighet, bidra till utjämning av världens resurser, stödja samarbetskyrkor, öka kvinnors delaktighet och mycket mer.
Förändra dig själv och världen

Rättvisa i konflikt
Studiematerial som bygger på Diakonias kampanj med samma namn åren 2011-2012. Materialet är upplagt för tre träffar i studiecirkelform.
Rättvisa i konflikt

Fredligt – tidning för barn
Svenska Kyrkans Unga och Kristna fredsrörelsens tidning Fredligt handlar om fred och ickevåld riktar sig till barn i åldern 9-12 år. Till tidningen finns en ledarhandledning med förslag på övningar och aktiviteter på temat fred och ickevåld. Dela gärna ut tidningen i samband med att du använder ledarhandledningen. Fredligt och tillhörande ledarhandledning kan laddas ned här.

Här finns ledarhandledningen uppdelad efter avsnitt och teman (pdf):
Uppvärmningsövningar och lära känna-lekar
Att vara en bra kompis
Att hantera konflikter och bråk
Varför blir det krig
Hjältar
Att vara modig
Att sätta sig på tvären
Avslutning och andakt

”Fikakort” – diskussionskort
De här korten kan användas som ”igångsättare” för samtalen runt kyrkkaffeborden, i ungdomssamlingen och scoutgruppen. Använd de färdiga frågorna eller skriv egna!
Fikakort

Aktionstips för en värld utan vapen
I det här häftet hittar du information om fyra olika säkerhetspolitiska frågor. Efter varje text finns det samtalsövningar att göra i grupp och ett tips på en aktion.
Aktionstips för en värld utan vapen (pdf)

Saxat ur inspirationshäftet
Här finns några sidor ur Kyrkornas globala veckas inspirationshäfte med övningar för barn och vuxna, kom-igång-tips och annat användbart.
För barn
Kom igång
Övningar

 

 

 

 

 

 

  • ”Om alla goda krafter hjälps åt kan vi förändra världen”