Bered plats i din kommun

Kommuner runt om i Sverige sluter varje år avtal med Migrationsverket om hur många kvotflyktingar kommunen ska ta emot. I många kommuner bor också människor i process med att söka asyl. Kvalitén i kommunens flyktingarbete är en avgörande faktor för nyanlända människors etablering och integration i Sverige.


Maja Ekström och Frida Vingren placerade dessa två stolar utanför rådhuset i Örebro den 11 oktober för att visa: här finns det plats!

Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det har hänt att de som gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det. Tänk på dem som sitter i fängelse, som om ni var fångar med dem. Tänk på dem som blir misshandlade, som om det gällde er egen kropp.
Hebreerbrevet 13: 2-3

Se

Ta reda på hur flyktingmottagandet ser ut i din kommun. Gör en omvärldsanalys som ger er svar på hur många kvotflyktingar och personer som fått uppehållstillstånd efter ansökan om asyl i Sverige som din kommun kommit överens med Migrationsverket att de ska ta emot i år? Finns det personer som söker asyl i Sverige boende i kommunen? Har kommunen ett avtal med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn som söker asyl? Finns det gömda flyktingar i kommunen? Finns det personer från andra länder som kommit till er kommun för att arbeta? Hur är kvalitén i kommunens mottagande av ensamkommande barn som söker asyl i Sverige och kommunens arbete för nyanländas etablering?

Bedöma

Högst troligt är att din kommun har möjlighet att ta emot fler flyktingar förutsatt att det finns politisk vilja. Det är inte rimligt att personer som fått uppehållstillstånd i Sverige efter ansökan om asyl inte kan komma igång med sin etableringsprocess eftersom det fattas kommunplatser. Upplysa er om hur den aktuella diskussionen ser ut.

Handla

Påverka för ökat flyktingmottagande i kommunen

Berätta för beslutsfattare i kommunen att ni tycker att det finns plats för fler flyktingar. Besök kommunfullmäktige och ställ frågor om kommunens flyktingmottagande, skriv ett brev kommunstyrelsen eller lägg ett medborgarförslag till kommunen där ni föreslår ett ökat flyktingmottagande.

Bli en aktiv del av kommunens integrationsarbete

Berätta för kommunen om församlingens befintliga integrationsarbete och erbjud er som församling att vara en aktiv del i kommunens allmänna arbete. I många kommuner finns det till exempel möjlighet att som frivillig vara integrationsvägledare. Anmäl ditt/ert intresse att som enskild individ eller grupp finnas med i dessa sammanhang. Kanske kan församlingen även hjälpa till med att ordna boende för nyanlända under kortare eller längre period? Många som får asyl i Sverige måste vänta på kommunplacering eftersom kommunen saknar boende att erbjuda. Det finns också möjlighet för kyrkor och frivilligorganisationer att arbeta professionellt som ”etableringslotsar” mot statlig ersättning. Ta reda på mer och diskutera de här möjligheterna i församlingen och med er kommun!

Var aktiv i media

Skriv en insändare till lokaltidningen med uppmaningen till din kommun att ta emot fler flyktingar. Använd hela eller delar av insändarmallen som Kyrkornas globala vecka har tagit fram. En bild på en tom stol vid kommunhuset är perfekt att skicka med till tidningen.

Kommunicera uppropet på internet, till exempel i sociala medier och i kommentarsfälten till tidningars artiklar. Du kan också skriva ett pressmeddelande till lokaltidningen. Använd hela eller delar av kom-igång-hjälpen för pressmeddelande som Kyrkornas globala vecka har tagit fram.

Den tomma stolen

Låt en tom stol inne i eller utanför kommunhuset få symbolisera att det finns plats för fler flyktingar i er kommun och att ni som församling vill finnas med som möjliggörare för deras integration. Ta en bild av den tomma stolen och lägg upp den på församlingens webbplats eller Facebook-sida tillsammans med ställningstagandet: ”Vi vill bereda plats i vår kommun!”. Länka gärna till webbplatsen om Bered plats!-kampanjen: https://globalaveckan.se/aktiviteter/opinionskampanj och lägg gärna upp bilden på vår sida på Facebook.

Länkar och filer

Tipsa oss om era aktiviteter under Kyrkornas globala vecka.

Fakta om kvotflyktingar.

Statistik från Migrationsverket om din kommuns flyktingmottagande.

Information om vidarebosättning från Migrationsverket.

I den verksamhets- och kostnadsprognos som Migrationsverkets gav regeringen 2012-07-30 höjdes prognosen för antalet nya asylsökande från 34 000 till 38 000 i år, och från 33 000 till 41 000 personer nästa år. Det här innebär att Migrationsverket såväl som kommunerna behöver förstärka sin mottagningskapacitet enligt Migrationsverket. Se hela prognosen här.

Information om vidarebosättning från FN:s organ för flyktingar  – UNHCR.

  • Faktaruta: Kvotflyktingar

    Vidarebosättning för flyktingar i ett tredje land förutsätter att man blir uttagen som ”kvotflykting” – ett urval som sker av UNHCR (FN:s flyktingkommissariat) i samråd med mottagarländer. Kvotflyktingar behöver inte ansöka om asyl när de kommer till Sverige utan deras ansökan om permanent uppehållstillstånd beviljas före inresan. Sverige ställer varje år en flyktingkvot till UNHCR:s förfogande.

  • ”Om alla goda krafter hjälps åt kan vi förändra världen”