Bered plats!

I samband med Kyrkornas globala vecka 2012 drevs kampanjen Bered plats! I kampanjen inbjöds du att vara med och bereda plats vid ditt köksbord, i din församling, i din kommun och i ditt land. Symbolen för kampanjen är den tomma stolen som visar "här finns det plats". Materialet och symbolen är lika aktuella året om.

Här finns det plats!

I kampanjen Bered plats! uppmuntras du i att dina sammanhang söka kunskap, reflektera och agera för ett välkomnande samhälle och en välkomnande kyrka.

Begreppen se, bedöma och handla, ingår i den befrielseteologiska modellen att läsa Bibeln. Ledorden hjälper oss att möta, beskriva och analysera verkligheten för att kunna gå från ord till handling i val som vi på olika sätt gör medvetet eller omedvetet. Kyrkans engagemang för de fattiga och marginaliserade i samhället är central i den latinamerikanska befrielseteologin som växte fram under 1960-talet och framåt efter samtal och överläggningar mellan katolska och protestantiska teologer.

Där nöd och utsatthet finns kan individer, grupper och församlingar se, möta och inte blunda eller rygga tillbaks för det som många gånger kan uppfattas som svårt. Genom att förmå oss att öppna våra ögon, beskriva verkligheten och dess strukturer med ärliga ögon kan vi i nästa steg analysera och bedöma det vi möter och försöka sätta ord på den utsatthet som kommer i vår väg. Slutligen kan vi som individer, grupper och församlingar ta ansvar och kraftfullt handla och gripa in när människor far illa i sammanhang, överenskommelser och lagstiftning.

Ladda ner eller skriv ut

Hela Bered plats!-materialet samlat i ett dokument
Bered plats! (pdf)

Kortfattat infoblad om kampanjen
Infoblad Bered plats!

Introduktion till befrielseteologi
Intro befrielseteologi (pdf)

  • ”Om alla goda krafter hjälps åt kan vi förändra världen”

  • ”Bered plats i ditt hjärta”