2011-2012 Över gränser

Inspirationshäfte Över gränser

Fakta, tips på aktiviteter och gudstjänstmaterial
 SKR inspiration 2011-2012 webb (pdf)

Tipspromenad

2012 års upplaga
Frågor om migration och flyktingskap med varierande svårighetsgrad så att unga och vuxna ska kunna lösa dem tillsammans. Tipspromenad 2012 (pdf)

2011 års upplaga
13 frågor för att tävla, lära sig mer och fundera. Tipspromenad 2011 (pdf)

Material för aktiviteter

Studiecirkel
Upplägg för studiecirkel utifrån inspirationshäftet. Tre träffar över gränser. Studiecirkel (pdf)

Metodmaterial: Paulus brev till svenskarna
Vad hade Paulus haft för budskap till svenskarna idag? Paulus brev till svenskarna är ett metodmaterial för hur vi kan bemöta rasism och främlingsfientlighet i kyrkan. Använd det för samtal och reflektion i församlingen.
Paulus brev till svenskarna (pdf)

Mot alla odds

Spel på nätet Prova hur det är att vara flykting. Ett spel för skolelever. Från UNHCR. Spela på www.motallaodds.org.

Om det var du
Värderingsövning. Hur är det att fly? Hur kan vi hjälpa dem som flytt hit till oss? För alla åldrar. Vill du ha fler värderingsövningar? Se här. (Länk till Värderingsövningar under Föredrag och samtalskväll.) Värderingsövning på flykt, om det var du (pdf)

Mose, Maria och jag
Bok med berättelse och pyssel, lärarhandledning och CD-skiva med musik
. Mose och Maria tvingas fly. Följ deras flykt och hur det blir när de kommer till Sverige. Berättelsen varvas med pyssel och övningar. 6-9 år. Från Svenska kyrkan och Svenska Kyrkans Unga. Beställ här.

Flyktingbana
Upplägg för en utomhusaktivitet I Flyktingbanan får deltagarna fundera på hur det kan kännas att fly. 15-19 år. Från Scouterna. Hämta från www.aktivitetsbanken.se.

Tulkarem Camp
Bilder från ett flyktingläger på Norra Västbanken. Av Conny Nylén. 13 svartvita bilder i ram (40*50 cm). Beställs direkt från Conny: conny@nylen.org eller 031-92 92 02.

Gudstjänst och andakt

Bered plats!
Kampanj under Kyrkornas globala vecka 2012: Bered plats vid ditt köksbord, i din församling, i din kommun och i ditt land. Bered plats!

En bön för 2000-talet
”Det är just så enkelt och just så svårt. Den andre är en främling liksom du.” Bön av Jonas Gardell. En bön för 2000-talet (pdf)

Innan gryningen
Dikt. ”Du är ett barn som ligger på ett jordgolv du fryser om vi inte griper in.” Dikt av Ylva Eggehorn. Innan gryningen (pdf)

Gränslöst värdefull
Material för gudstjänst och andakt från Kyrkornas globala veckas inspirationshäfte 2011/2012. Gudstjänstmaterial från häftet (pdf)

Teckningar från Park Hotell
Bildspel. När barnen på transitboendet Park Hotell ritar blir det ofta saker de upplevt under resan till Sverige. Möt barnen och deras berättelser. Bildspelet kan också skrivas ut och användas som utställning. Flyktingbarns teckningar – bildspel (ppt-presentation) Flyktingbarns teckningar – utställning (pdf)

Bildspel: Var inte rädd
Bild och bibelord Bildspelet skildrar med starka bilder det lidande som kommer av förföljelse och flyktingskap. I kontrast till bilderna ställs bibeltexter som ger tröst i utsatta situationer. Bildspelet lämpar sig inte främst för en ung publik. Från koptiska ortodoxa ungdomsförbundet. Bildspel koptiska ortodoxa ungdomsförbundet (ppt-presentation)

Drama om flykt
Ett drama om en familj på flykt. Dramat går att använda i gudstjänst eller barngrupper. Ett flyktingdrama (pdf)

Sång och musik

Musikal: Herr Odes idé Noter och manus Sara och Efraim hör talas om att Herr Ode har fått en galen idé: han ska döda småbarnen i staden. Vad ska de göra – varna alla eller genast fly med sin lilla nyfödda? Noter (pdf) Manus (pdf) Sammanfattning (doc)

Dilemman med Doreen Musikvideor med Doreen Månsson att se på webben ”Tänk om allt jag ser som mitt också kunde vara ditt?” Doreen har gjort musik om viktiga frågor. Titta på hennes låtar och prata om de problem som tas upp. Doreen Månsson – Ditt land Doreen Månsson och Carola Häggkvist – Förlåt Doreen och Promoe – Flytta Berg

Böcker

Kokongs långa resa Barnbok. Kokong har svårt att tycka om sitt nya hem hundratals mil ifrån de trakter där han har sitt ursprung. En saga på rim för de allra yngsta. Läs mer och beställ på www.kabusabocker.se.

En evighet i Tanger Seriealbum. Gawa befinner sig i Tanger och väntar på ett tillfälle som troligtvis aldrig kommer dyka upp. Ska drömmen om ett liv i Europa någonsin bli sann? Läs mer och beställ på tranan.nu.

Det där som nästan kväver dig Novellsamling. 
Om vardagen i Nigeria, och den stora osäkerheten inför ett liv i exil. Chimamanda Adichie Läs mer och beställ på www.albertbonniersforlag.se.

Ett nytt land utanför mitt fönster Roman. 
Om främlingens villkor och möjligheter i ett nytt land. Theodor Kallifatides Läs mer och beställ på www.albertbonniersforlag.se.

Det gångna är inte en dröm Roman. 
Självbiografi om flykten från Grekland till Sverige. Theodor Kallifatides Läs mer och beställ på www.albertbonniersforlag.se.

Lockbetet Roman.
 Om den identitetskris en flykt kan skapa, något som kan vara svårt att förstå även för den flyende själv. David Albahari Läs mer och beställ på tranan.nu.

Utvandrarna, Invandrarna, Nybyggarna och Sista brevet till Sverige Fyra romaner. 
Om fattiga smålänningars utvandring till Förenta Staterna. Vilhelm Moberg

Film

Between two fires Drama. 
En mamma som sitter fast mellan två eldar, på flykt med sin dotter från barntrafficking i Vitryssland. 2010

Zozo Drama. 103 minuter
. Om Zozo, som flyr från ett krig och om hans första tid i Sverige. 2005

Babel Drama. 142 minuter.
 Om globalisering, nationsgränser och språkliga barriärer. 2006

Chocolat Drama. 121 minuter. 
Om hur det som är avvikande kan uppfattas som ett hos, men också om mänsklig nyfikenhet och värme. 2000

Pelle Erövraren Drama. 157 minuter.
 Om Pelle och hans pappa som vill fara till Amerika. 1987

Utvandrarna Drama. 191 minuter. 
Om Kristina och Karl-Oskar som lämnar Småland för att söka ett bättre liv i Förenta Staterna. 1971

Fakta om migration

Migration – frågor och svar
Vad är migration? Hur många migranter finns det? Vem är flykting? Vad gör kyrkorna? Migration frågor och svar från häfte (pdf)

En flykting bor i någon annans tält
Senia är flykting, men hon har inte flytt från sitt land. Hon är född och uppvuxen i ett flyktingläger. Intervju med Senia Bachir Abderahman (pdf)

Vi behöver lära oss gästfrihet
Intervju med George Joseph som ägnat hela sitt liv åt att arbeta med frågor om migration, asyl och människohandel. Intervju med George Joseph (pdf)

Gud vid gränserna
Daniel B. Groody visar hur ett teologiskt synsätt på migration kan ge oss en ny förståelse för ämnet. Gud vid gränserna – migrationsteologi (extern länk)

Kvinnor korsar gränser
Ungefär hälften av världens 214 miljoner internationella migranter är kvinnor. Läs mer om dem i denna text om kvinnor som korsar gränser. Kvinnor korsar gränser (pdf)

Remitteringar och fattigdomsbekämpning
Genom migration skapas möjligheter till högre inkomster och minskad fattigdom i världens fattigare delar. Läs hur i denna text om remitteringar. Remitteringar och fattigdomsbekämpning (pdf)

Detta vill vi!
Beskrivning av migration och flyktingskap så som kyrkorna vill se den. Detta vill vi Svenska (pdf) ”Detta vill vi” finns även på engelska, finska och spanska.

Skilda världar
Rapport kring bristerna i det svenska asylsystemet. Skilda Världar (pdf)

Vittnesmål från EU:s gräns
Om Greklands flyktingmottagande och om Dublinförordningens tillämplighet. Vittnesmål vid EUs gräns (pdf)

Vägledning
För dig som arbetar med flykting- och invandringsfrågor i en församling i Svenska kyrkan. Vägledning (pdf)

Gemenskap stärker karener i Sverige
Från Burma via Thailand till Luleå, Sandviken eller Lindesberg. Idag bor cirka 800 karener i Sverige. Från Baptistnytt. BN 209 s10-11 (pdf)

En lathund om religionsfrihet Vad religionsfrihet innebär och när den får begränsas. Från Svenska missionsrådet. Vad innebär religionsfrihet (pdf)

Religion som skäl till asyl Uppsats om sekulariseringen i Sverige och dess inverkan på asylprocessen. Från Lunds universitet, Terese Björlin. Religion som skäl till asyl (extern länk)

Alltogether for Asylum Justice
Rapport från en av Evangeliska alliansen (Evangelical Alliance) i Storbritannien 2007. Rapporten tar upp frågan om hur personer som söker asyl på grund av att de konverterat till kristendom bemöts och bör bemötas av asylsystemet. Så här beskriver Evangeliska alliansen rapporten: ”Asylsökande ska behandlas rättvist och respektfullt. Det är slutsatsen av “Alltogether for Asylum Justice: Asylum seekers’ Conversion to Christianity (tillsammans för rättvis asyl, asylsökandes konvertering till kristendomen)”, en studie som gjordes av Alliansens avdelning för offentliga angelägenheter 2007. Alliansen arbetade tillsammans med medlemsorganisationer och andra kristna grupper för att se till att frågorna för att testa de asylsökandes tro är träffsäkra och att informationen om säkerheten för kristna konvertiter i länder som Iran och Afghanistan är aktuell. I rapporten finns också råd till kyrkor och kyrkoledare och detaljer om organisationer som arbetar inom det här området”. Alltogether for Asylum Justice (extern länk)

I god tro R
apport om flyktingar och religionsfrihet i Norge skriven 2009. Från Norsk Misjon i Øst, Mellomkirkelig råd, Norges Kristne Råd och NOAS. Får människor som flyr till Norge på grund av religion eller övertygelse det skydd de har rätt till enligt norsk och internationell lag? Det vill den här norska rapporten, skriven av advokaten Thom Arne Hellerslia, ge svar på. Rapporten är tänkt att vara ett arbetsverktyg för människor som arbetar med frågor om religions- och övertygelsefrihet och asyl – advokater, handläggare, jurister med flera. Den innehåller ämnen som rätten till övertygelsefrihet, folkrättens beskydd av personer som flyr på grund av religion eller övertygelse, utlänningslagen, norsk rättspraxis, värdering av norsk praxis. Rapporten är på norska. I god tro (pdf)

Klimatflyktingar
Kort introduktion till ämnet i form av några viktiga punkter och korta fakta som sammanställts av Diakonia. Klimatflyktingar (pdf)

Klimathot och migration i Afrika – en global rättvisefråga
Artikel av juridikprofessorn Oliver C Ruppel från University of Stellenboch i Sydafrika som arbetar med avsnittet om Afrika i en kommande rapport från FNs klimatpanel IPCC. Artikelns titel är Klimathot och migration i Afrika – en global rättvisefråga och inleds med hänvisning till det kyrkliga dokumentet Africae Munus som påven Benedictus XVI offentliggjorde i november 2011. Från Signum 1/2012. Klimathot och migration i Afrika (pdf)

Ur askan – människor på flykt i en varmare värld
Bok som journalisten Shora Esmailian ger ut i november. Utifrån reportage i Pakistan, Egypten och Kenya skildrar Esmailian de människor vars hem och liv står på spel. Beställ boken här.

A peaceful environment?
Tidskriften New Routes – A journal of peace research and action ges ut av Life & Peace Institue. Numer 1/2009 innehåller många artiklar om kopplingen mellan klimatförändringar och konflikt. Här ges bland annat nyanserade analyser om förutsättningarna för att detta ska leda till flyktingskap och migration. A peaceful environment? (pdf)

Migration, Environment and Climate Change
Kyrkornas Världsråd har sedan många år ett arbete kring klimatförändringar, WCC Climate Change Program, och i maj 2012 hölls en workshop med titeln Migration, Environment and Climate Change. Med anledning av denna workshop gjordes en sammanställning av olika dokument. Migration, Environment av Climate Change (pdf)

Climate Change, Vulnerability and Human Mobility
Rapport  om flyktingsituationen i östra Afrika och på Afrikas horn och hur kopplingarna till klimatförändringarna ser ut. Från FN:s flyktingorgan UNHCR, juni 2012. Climate Change, Vulnerability and Human Mobility (pdf)

Climate Change, Environmental Degradation and Migration
Rapport från IOM, International Organization for Migration:s konferens om klimatförändringar och migration i mars 2011. Climate Change, Environmental Degradation and Migration (pdf)

FAQ från CCEMA
En FAQ, Frequently Asked Questions, från den internationella organisationen CCEMA (Climate Change, Environment and Migration Alliance), som arbetar med att omsätta tvärvetenskaplig forskning kring klimatförändringar och migration till praktisk handling. Climate Change, Environmental Degradation and Migration FAQ

  • ”Veckan lyfter fram det arbete som sker i organisationer och kyrkor året om”