2010 Skapelsefred

Inspirationshäfte

Fakta, tips på aktiviteter och gudstjänstmaterial.
Inspirationshäfte (pdf) 

Tipspromenad

13 frågor för att tävla, lära sig mer och fundera.
Utan vapen (pdf)

Symbolhandlingar

Förslag på symbolhandlingar för gudstjänst.
Skapelsefred byggs inte med vapen – symbolhandlingar (pdf)

Morgon- och aftonböner

Morgon- och aftonböner (tema Skapelse och fred) (pdf)

Värderingsövningar

Gränslinjen (pdf)
Belyser vad kreativ konflikthantering och ickevåld handlar om.

Vinden blåser (pdf)
Enkel övning för att tillsammans tänka kring vapenhandel och ickevåld.

Varför? (pdf)
Övning för den som vill samtala kring teologi, fred och ickevåld.

Statyer
En gestaltningsövning för att belysa orättvisor och förtryck.

  • ”Hit kommer varje kyrka med sin speciella identitet”