2009 Skapelsefred

Inspirationshäfte

Fakta, tips på aktiviteter och gudstjänstmaterial.
Inspirationshäfte (pdf)

Tipspromenad

13 frågor för att tävla, lära sig mer och fundera.
Rättvisa resurser (pdf)

Morgon- och aftonböner

Morgon- och aftonböner (tema Rättvisa resurser) (pdf)

Värderingsövningar

Statyer (pdf)
En gestaltningsövning för att belysa orättvisor och förtryck.

Forumspel (pdf)
Med syfta att träna på att stoppa eller bryta orättvisor och förtryckande situationer.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page