2008 Skapelsefeber

Inspirationshäfte

Fakta, tips på aktiviteter och gudstjänstmaterial.
Inspirationshäfte (pdf)

Tipspromenad

13 frågor för att tävla, lära sig mer och fundera.
Klimat I (pdf)

Drama

Jorden ropar till Gud och ber om hjälp, för den mår inte bra.
Drama – familjegudstjänst (pdf)

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page