2007 Skapelsefeber

Inspirationshäfte

Fakta, tips på aktiviteter och gudstjänstmaterial.
Inspirationshäfte (pdf)

Tipspromenad

13 frågor för att tävla, lära sig mer och fundera.
Klimat II (pdf)

  • ”Gör något helt nytt. Eller använd den mötesplats du redan har”