2006 Sida vid sida

Inspirationshäfte

Fakta, tips på aktiviteter och gudstjänstmaterial.
Inspirationshäfte (pdf)

  • ”Du är ett barn som ligger på ett jordgolv – du fryser om vi inte griper in.”