Landgränser är inte heliga

IAMS Kanade   "Människor, till skillnad från landgränser, är gudagivna”, skriver Eva Christina Nilsson och Robert Odén som varit i Kanada och diskuterat migrationsfrågor.

Vi kommer alla från någon annanstans. Hela mänsklighetens historia består av ständiga förflyttningar och folkvandringar. Migration ligger, så att säga, i vårt DNA. Genom historien har människor flyttat, av nyfikenhet men kanske allra oftast av nödvändighet eller tvång.

Under fem intensiva dagar har migrationsfrågor diskuterats på en forskningskonferens i Toronto, Kanada. Konferensen anordnades av International Association for Mission Studies (IAMS), och hade stor uppslutning av missionsvetare från hela världen.

Idag är antalet flyktingar i världen fler än befolkningen i länder som till exempel Kenya, Argentina eller Polen. Sammanlagt handlar det om närmare 44 miljoner. Flest flyktingar finns i den fattigare delen av världen, som Pakistan (1,9 miljoner) och Iran (1,1 miljon).

Som en följd av den amerikanska invasionen av Irak har omkring 1 av sex irakier (4,7 miljoner) varit tvungna att fly sina hem. De flesta av dessa har inte kunnat återvända. Fram till 31 mars i år hade USA tagit emot 64 174 flyktingar. Många av dessa har gått från en trygg medelklasstillvaro till ett liv i fattigdom och marginalisering.

På konferensen konstaterades flera gånger att människor – till skillnad från landgränser – är gudagivna. Därför ska vi aldrig betrakta någon människa som illegal. Gränser får aldrig ses som heliga på bekostnad av människors okränkbara värde. Det är också viktigt att vi väljer att se migranten som ett subjekt och aldrig betraktar honom eller henne som ett problem.

Migranten är en spegel av människans ständiga rörlighet och utsatthet. Hon är en återspegling av Kristus som överskred gränsen mellan det gudomliga och det jordiska och utmanar till mänsklig solidaritet.

 

                                                   

Eva Christina Nilsson                                   Robert Odén

Eva Christina och Robert arbetar på Svenska missionsrådet.

Det här inlägget postades i Migration. Bokmärk permalänken.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page