”I riktning mot en hållbar välfärd”

Den 1 juni överlämnade Agenda 2030 Delegationen sin sitt förslag på handlingsplan för Sveriges genomförande av Agenda 2030 – I riktning mot en hållbar välfärd. Rapporten innehåller även en nulägesanalys av var Sverige befinner sig och lyfter utmaningar som utgångspunkt för arbetet framåt.

Här ett utdrag ur CONCORD Sveriges kommentar på förslaget:

”Det är positivt att Agenda 2030 delegationen så tydligt har definierat utmaningar som en del i en lärande process för att sedan bli konkret i åtgärder.

Det civila samhället har länge betonat vikten av politiskt ledarskap och att Sverige tydligt ska definiera sin ambition. Det är därför glädjande att delegationen föreslår ett Agenda 2030-sekretariat på Regeringskansliet och ser att svenska ambitionen för arbetet med agendans mål för hållbar utveckling behöver slås fast. De vill att hållbar utveckling ska få tyngd!

Delegationen lyfter återigen vikten av en bred folkbildningskampanj. . .  I en värld som förändras snabbt och där människor översköljs av fragmenterad information behövs folkbildningens unika roll.

Delegationen betonar civilsamhällets roll i genomförande och ger sig själva i uppdrag att fortsätta den tvärsektoriella dialogen mellan olika delar av samhället, civilsamhälle, näringsliv och det offentliga. 

Slutligen finns det en punkt där delegationen mer tydligt skulle kunna utvecklat ett resonemang. Och det är kring principen ”ingen ska lämnas utanför” som är en grund i Agenda 2030. Här behöver vi tillsamman fortsätta arbetet med förståelsen av principen och hur innebörden kan vägleda olika aktörer för att förverkliga att Agenda 2030 och del globala hållbarhetsmålen bidrar till en hållbar utveckling för alla.”

Här kan du läsa hela förslaget på handlingsplan för Sveriges genomförande av Agenda 2030 – I riktning mot en hållbar välfärd.

Det här inlägget postades i Agenda2030 Globala målen. Bokmärk permalänken.