Fredsmässa för barn

-Vi förbereder oss för mässan genom att berätta för barnen om FN:s barnkonvention, de delar som berör barns rättigheter, sedan får barnen måla fredsteckningar och skriva egna fredsböner utifrån det vi samtalat om. Det är mycket viktigt att det blir bra och känns rätt för barnen själva.

Annette
Annette Gustafsson arbetar som församlingspedagog, med inriktning på barn och familj, i Sala-Norrby-Möklinta pastorat. Hon har arbetat i församling sedan 1980-talet då hon började som barnledare, och sedan vidareutbildat sig och fått nya uppgifter inom pastoratet.

-Det är flera år sedan vi började med Fredsmässa för barn, berättar Annette Gustafsson, och vi firar mässan varje år, en onsdagskväll klockan 18.00, i anslutning till FN-dagen i november. Jag var själv med och utvecklade konceptet tillsammans med barnens egen präst, som vi hade då.

I arbetet med Fredsmässan blir barnen engagerade på ett mycket positivt sätt:

-När man har den här gemenskapen blir det en stark och fantastisk stämning. Det är extra starkt för barnen att få tända ljusen själva, berättar Annette Gustafsson.

Mässan är speciellt anpassad för miniorer och juniorer, barn i 6-10 års ålder. Barnen och deras föräldrar deltar i mässan och alla är välkomna att ta emot nattvarden. Barnen är med och väljer sånger som de tränat in med församlingens musiker, de som vill läser sina egna skrivna fredsböner, och de fredsteckningar som har målats under de förberedande samlingarna med barnen finns uppsatta på skärmar i gudstjänstlokalen, så barnen kan visa dem för sina föräldrar efter gudstjänsten.

Vid ingången till Fredsmässa delar barnen ut en sten och en gudstjänstordning till varje deltagare och stenarna, som representerar våra synder, blir en del av mässan när man får gå fram och lägga dem ifrån sig som en symbol för den förlåtelse vi får av Gud. Bland dessa stenar får barnen sedan ställa ned tända ljus.

-Under alla år vi arbetat med Fredsmässan för barn har alltid prästerna varit väldigt positiva till arbetet. Även föräldrarna är mycket positiva, det enda negativa jag hört genom åren är att en del föräldrar tycker att det är lite sent att börja 18.00 en onsdagskväll, särskilt om de har med sig mindre syskon på gudstjänsten, säger Annette Gustafsson.

Hon ger också tips på några lämpliga sånger man kan sjunga om man vill anordna en liknande mässa för barn:

Du är helig, du är hel, Psalm 709
I natt jag drömde någonting jag aldrig drömt förut…
Sång till friheten
Kom och sjung en enkel sång om frihet
Du är det finaste jag vet

Annika Damirjian

Barnkonventionen kan du till exempel läsa här.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.