Pressmeddelanden

Här är de senaste pressmeddelandena från Kyrkornas globala vecka.

2017: Hållbar värld för alla

2015 & 2016: Jord att leva på – mänskliga rättigheter i klimatförändringarnas spår

2013 & 2014: Helig fred – tro som fredsskapare

2011 & 2012: Över gränser – om migration och flyktingskap

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page