Logotyp

Använd gärna logotypen för att göra egna notiser eller annonser för Kyrkornas globala vecka.

Logotypen består av namnet och en symbol. Kyrkornas globala vecka upplåter originalen för användning men tar inte ansvar för problem eller kostnader som kan uppstå som följd av eventuella felaktigheter i originalen.

Texten och globen får inte skiljas åt, utan loggan får endast användas i sin helhet.

EPS för tryck
GIF färg, att infoga i t ex Word
GIF svartvit, att infoga i t ex Word

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page