Aktuellt

Här uppdaterar vi regelbundet med senaste nytt om Kyrkornas globala vecka. Du kan också följa oss via Twitter, Facebook eller genom vårt elektroniska nyhetsbrev.

Förändrad organisation för Sveriges kristna råd

Bakgrunden är att styrelsen menar att Sveriges kristna råd vuxit sig för stort och att det är svårt att administrativt klara den stora verksamheten. Det finns ingen kritik mot de verksamheter som ska upphöra, helheten har blivit för stor.

Kyrkorna och Sveriges kristna råd utreder nu former för hur arbetet kan fortsätta i framtiden och om enskilda organisationer eller samfund kan ta över delar av arbetet. Dessutom finns en rad referens- och arbetsgrupper inom Sveriges kristna råd som har ett övergripande ansvar för exempelvis globala rättvisefrågor, klimat och fred.

Vad betyder detta för ditt engagemang på hemmaplan? Inga stora förändringar planeras för verksamheten under 2018. Kyrkornas globala vecka arrangeras som vanligt i höst, kyrkor och församlingar kommer fortfarande att diplomeras till Kyrka för Fairtrade och få stöd i sitt arbete med rättvis handel. Inom fredsområdet fortsätter arbetet med Martin Luther King-priset tillsammans med Equmeniakyrkan och Kristna fredsrörelsen.

Ditt fortsatta engagemang betyder väldigt mycket! Vi koordinatorer för projekten blir ständigt uppmuntrade och berörda av det lokala engagemanget för fred, rättvisa och hållbar utveckling. Att du engagerar dig genom att se till att det finns Fairtrade-märkt kaffe på kyrkfikat eller sprider kunskap om rättvis handel i församlingsbladet bidrar du till en mer rättvis värld. Om du arrangerar en aktivitet kring globala rättvisefrågor eller en studiecirkel om fredsfrågor spelar roll. Vi är många som arbetar tillsammans i dessa frågor på våra olika håll och alla behövs!

Vi kommer att återkomma under hösten med mer information om hur du kan fortsätta få stöd för ditt engagemang efter årsskiftet. Om du har frågor innan dess är du välkommen att kontakta koordinatorn Thomas Strömberg.

 

Kategorised som Okategoriserade

Stort tack för ert engagemang!

Det har varit en höst full av arbete som kulminerade i förra veckan. Det har hänt mycket även på andra håll när det kommer till arbetet med Agenda 2030 och de Globala målen, bland annat har arbetet med att bekämpa klimatförändringarna gått framåt genom klimatkonferensen COP 23 i Bonn. Här hemma i Sverige har regeringen lovat att presentera en handlingsplan för arbetet med Agenda 2030 men än har ingenting hänt. Vi på SKR fortsätter att uppvakta regeringen i denna viktiga fråga genom CONCORD (en plattform för civilsamhällesorganisationer).

I Johannes församling i Stockholm arrangerades en miljöfestival fylld med aktiviteter i samband med Globala veckan.

Som vanligt har det varit en mångfald av aktiviteter under Kyrkornas globala vecka, som temakvällar, fester, gudstjänster, föreläsningar, konserter, utställningar och en massa annat. För att ge er en liten inblick i vad som hände under veckan har vi samlat några exempel på aktiviteter på vår hemsida.

Många gudstjänster har under veckan lyft årets tema ”Hållbar värld för alla” och de globala målen för hållbar utveckling, till exempel radiogudstjänsten i P1 från Betlehemskyrkan i Göteborg. Gudstjänsten lyfter hoppet om en ljus framtid. Lyssna gärna på den här: En ljus berättelse

Om ni har några bilder eller vill dela med er om vad som hände hos just er så tar vi gärna emot all information om era aktiviteter så att vi kan få en ännu bättre uppfattning om allt som hände under veckan. Skicka det i så fall till mig på thomas.stromberg@skr.org

Stort tack till er alla för ert engagemang och intresse som gör Kyrkornas globala vecka möjlig!

 

Kategorised som Agenda2030 Globala målen, Arrangemang, Hållbarhet, Lokala aktiviteter

Globala målen fyller två år

Den 25 september fyller de Globala målen för hållbar utveckling två år. Det finns en del positiva initiativ runt om i Europa, men arbetet går för långsamt.  Därför väljer CONCORD Sverige och Europa att uppmärksamma tvåårsdagen genom att be medborgare sätta press på EU:s ledare att anta en övergripande strategi och handlingsplan för arbetet med de Globala målen för hållbar utveckling.

2015 enades världens ledare om Agenda 2030 och de 17 Globala målen som integrerar ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling. I år uppmärksammar CONCORD Europa årsdagen med en internationell kampanj riktad till förste vice ordförande i EU-kommissionen, Frans Timmerman. CONCORD Europa som samlar total 2600 civilsamhällesorganisationer, däribland CONCORD Sverige, vill att EU ska anta en övergripande strategi för arbetet med de Globala målen.

EU bör se till att all politik bidrar till en hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och välbefinnande inom planetariska gränser, inom och utanför Europa.

EU måste bli tydligare med att:

  • Minska ojämlikheten mellan och inom länder
  • Respektera migranters och flyktingars mänskliga rättigheter
  • Säkerställa att företag respekterar de mänskliga rättigheterna, även utanför EU:s gränser
  • Öka engagemanget för jämställdhet och kvinnor och flickors egenmakt
  • Skapa politik efter nya mått på välfärd, inte bara mäta BNP
  • Skapa en rättvis livsmedelsproduktion och konsumtion
  • Ta fram en budget som skapar resultat för människor och miljö
  • Skapa möjlighet för medborgare att utkräva ansvar

Delta i kampanjen >>

(Ovan hämtat från CONCORD Sverige http://www.concord.se/tillsammans-satter-vi-press-pa-eus-ledare/)

Kategorised som Agenda2030 Globala målen, Kampanj