Aktuellt

Här uppdaterar vi regelbundet med senaste nytt om Kyrkornas globala vecka. Du kan också följa oss via Twitter, Facebook eller genom vårt elektroniska nyhetsbrev.

Välkommen på inspirationsdag kring Globala målen!

Temat för dagen är Globala målen för hållbar utveckling. Det blir föredrag och gruppsamtal/ -övningar som syftar till att motivera vårt arbete utifrån den breda missionstanken och dess konkretion i de globala målen. Utöver detta blir det tillfälle för erfarenhetsutbyte och möjlighet till input om det framtida arbetet kring Globala veckan och för en hållbar värld för alla.

Inspirationsdagen är kostnadsfri och lunch ingår.

Du är välkommen som är anställd eller ideellt engagerade i SKR:s medlemskyrkor och SMR:s medlemsorganisationer, som är intresserade och engagerade i Kyrkornas globala vecka, på nationell, regional eller lokal nivå.

Inspirationsdagen är ett bra tillfälle att möta och samtala med andra engagerade för en hållbar värld!

Anmäl dig senast 5 september till elisabeth.korswing@skr.org med namn, församling-/ organisationstillhörighet, roll i församlingen/ organisationen samt eventuella allergier eller matpreferenser.

Program 15 september:

 Kl.11.00 Välkommen och introduktion
Varför en dag om globala målen? Björn Cedersjö, Direktor

Hur kan vi i det civila samhället arbeta för att bidra till att de Globala målen uppnås? Ulrika Modéer, statssekreterare hos ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat

Kl.12.00 Lunch

Kl.13.00 Missionsteologi och hållbarhetsarbete

Hur motiverar ekumenisk teologi ett arbete med målen? Olle Kristenson, SKRs direktor för ekumenisk teologi

Hur arbetar vi för en hållbar värld för alla? (Gruppsamtal/ övning)

Andakt kring målen

Kl.14.00 Workshop om hur vi kan inkludera Globala målen i våra verksamheter

Kl.15.00 Erfarenhetsutbyte Kyrkornas globala vecka

  • Aktivitetstips
  • Genomgång av material/övningar

Slut kl.16.00

Inspirationsdagen 2016

Kategorised som Okategoriserade

Glimtar från Globala veckan 2016

Rapportfilm 2016

Ladda ner rapport: Resultat Kyrkornas globala vecka 2016

Kategorised som Okategoriserade

Tack för en fantastisk vecka!

Som vanligt har det varit en mångfald av aktiviteter under Kyrkornas globala vecka, som klimatshow, klädbytarkväll, fester, gudstjänster, föreläsningar, loppisar, konserter, utställningar, manifestationer och en massa annat. I år tog sig Globala veckan också innanför fängelsemurarna. Inom kort kommer du kunna läsa om många av aktiviteterna på vår hemsida och lite senare kommer också en rapportfilm.

klimathopp-kollage-21-nov

Hopp har spridits i hundratals olika aktiviteter under den gångna veckan och genom vår kampanj #Klimathopp!

Många gudstjänster har under veckan haft klimattema, till exempel radiogudstjänsten i P1 på Domsöndagenfrån Umeå. Lyssna gärna på den: Det som en gång var …

Klimatfrågan och andra globala rättvisfrågor behöver vårt fortsatta engagemang och vårt hopp. Värna den jord som Gud älskar. Tillsammans gör vi skillnad!

Vi vill såklart höra mer om vad som hände på just din ort. Skriv några rader till mig (Maria) och berätta och har du någon bra bild eller filmsnutt får du mer än gärna bifoga den också: maria.backlund@skr.org

Än en gång – stort tack för ert engagemang under veckan och hela året!

elisabeth-och-maria-hoppar_red
Maria Bäcklund och Elisabeth Korswing

Kategorised som Okategoriserade