Aktuellt

Här uppdaterar vi regelbundet med senaste nytt om Kyrkornas globala vecka. Du kan också följa oss via Twitter, Facebook eller genom vårt elektroniska nyhetsbrev.

Tack för ditt engagemang!

Förra veckan sjöd Sverige av aktivitet och engagemang när Kyrkornas globala vecka gick av stapeln. I Sveriges radio lyftes årets tema ”Vem får höras” i veckans morgonandakter där representanter för de olika kyrkofamiljerna fick en möjlighet att lyfta fram olika sidor av kyrkornas roll för en hållbar värld för alla. Andakterna finns på Sveriges radios hemsida.

På SVT Opinion publicerades en debattartikel av kyrkorna och organisationerna som står bakom Globala veckan där de ställde krav på Sveriges riksdag att verka för att stärka civilsamhället och skydda människors rätt att höras både i Sverige och i världen.

Som vanligt har dessutom en mångfald av aktiviteter arrangerats runt om i landet under Kyrkornas globala vecka, som temakvällar, fester, gudstjänster, föreläsningar, konserter, utställningar och en massa annat.

Kom din aktivitet med på kartan?
Kolla på aktivitetskartan och se om den finns med annars kan du registrera din aktivitet i efterhand.

Kategorised som Okategoriserade

Nu kan du beställa årets magasin

Ett snyggt och gediget inspirationsmagasin om årets tema: Vem får höras? – Kyrkornas roll för en hållbar värld för alla. Med berättelser från personer och organisationer på lokal och global nivå, som alla arbetar för allas demokratiska utrymme och mänskliga rättigheter på olika sätt. Innehåller också tips och inspiration för eget engagemang.

Beställ den här >>

Kategorised som Okategoriserade

Inspirationsdag för Globala veckan 21 september

Deltagare av inspirationsdagen 2017. Foto: Mikael Stjernberg.

Fredag den 21 september inbjuder Sveriges kristna råd alla engagerade och intresserade av Kyrkornas globala veckan till en inspirations- och informationsdag i ekumenikens tecken på Ekumeniska centret i Alvik. Vi möts mellan kl. 11-16 och SKR bjuder på lunch.

Första delen av dagen hålls tillsammans med SKR:s 22 referens- och arbetsgrupper. Detta är ett tillfälle för de som är engagerade lokalt och de olika grupperna att mötas, inspireras och samtala.

Huvudtalare är Joel Halldorf, författare av den nypublicerade boken Gud. Återkomsten – Hur religionen kom tillbaka och vad den betyder (läs om boken här).

 

Andra delen av dagen fokuserar vi specifikt på Kyrkornas globala veckans tema för i år i en mindre grupp med er som är engagerade och intresserade av Globala veckan på central nivå och på lokal nivå.

Denna dag kommer vi att titta närmare på fredliga och inkluderande samhällen (globala mål 16), och hur det utgör en utmaning för SKR:s verksamheter. Hur bidrar vi till ett fredligt samhälle? Vi kommer att inspirera och mana till eftertanke utifrån den breda missionstanken och dess konkretion i de globala målen!

Vi behöver veta hur många som kommer, anmäl dig till thomas.stromberg@skr.org senast den 14 september. Ange namn, församling eller organisationstillhörighet, roll/ ansvarsområde samt ev. matallergier.

Program del 1
– gemensamt med SKR:s referens och arbetsgrupper

Mod och motstånd
En dokumentär föreställning som gestaltar fem personers kamp för att försvara de mänskliga rättigheterna (Diakonia).

Kyrkornas roll i samhället
Joel Halldorf talar om kyrkornas roll i samhället – demokrati, mångfald och inkludering.

Lunch

Inspiration och eftertanke
Missionstanken och dess konkretion i de globala målen (Sveriges kristna råd).

Andakt

Program del 2
– Kyrkornas globala vecka, lokalt engagemang

Fika

Vem får höras? – Kyrkornas roll för en hållbar värld för alla.
Globala veckans tema 2018. Hur du kan använda den lokalt. Utbyte av erfarenheter och inspiration.

Avslutning

Varmt välkommen!

Kategorised som Okategoriserade