Aktuellt

Här uppdaterar vi regelbundet med senaste nytt om Kyrkornas globala vecka. Du kan också följa oss via Twitter, Facebook eller genom vårt elektroniska nyhetsbrev.

Nu kan du beställa årets magasin

Ett snyggt och gediget inspirationsmagasin om årets tema: Vem får höras? – Kyrkornas roll för en hållbar värld för alla. Med berättelser från personer och organisationer på lokal och global nivå, som alla arbetar för allas demokratiska utrymme och mänskliga rättigheter på olika sätt. Innehåller också tips och inspiration för eget engagemang.

Beställ den här >>

Kategorised som Okategoriserade

Inspirationsdag för Globala veckan 21 september

Deltagare av inspirationsdagen 2017. Foto: Mikael Stjernberg.

Fredag den 21 september inbjuder Sveriges kristna råd alla engagerade och intresserade av Kyrkornas globala veckan till en inspirations- och informationsdag i ekumenikens tecken på Ekumeniska centret i Alvik. Vi möts mellan kl. 11-16 och SKR bjuder på lunch.

Första delen av dagen hålls tillsammans med SKR:s 22 referens- och arbetsgrupper. Detta är ett tillfälle för de som är engagerade lokalt och de olika grupperna att mötas, inspireras och samtala.

Huvudtalare är Joel Halldorf, författare av den nypublicerade boken Gud. Återkomsten – Hur religionen kom tillbaka och vad den betyder (läs om boken här).

 

Andra delen av dagen fokuserar vi specifikt på Kyrkornas globala veckans tema för i år i en mindre grupp med er som är engagerade och intresserade av Globala veckan på central nivå och på lokal nivå.

Denna dag kommer vi att titta närmare på fredliga och inkluderande samhällen (globala mål 16), och hur det utgör en utmaning för SKR:s verksamheter. Hur bidrar vi till ett fredligt samhälle? Vi kommer att inspirera och mana till eftertanke utifrån den breda missionstanken och dess konkretion i de globala målen!

Vi behöver veta hur många som kommer, anmäl dig till thomas.stromberg@skr.org senast den 14 september. Ange namn, församling eller organisationstillhörighet, roll/ ansvarsområde samt ev. matallergier.

Program del 1
– gemensamt med SKR:s referens och arbetsgrupper

Mod och motstånd
En dokumentär föreställning som gestaltar fem personers kamp för att försvara de mänskliga rättigheterna (Diakonia).

Kyrkornas roll i samhället
Joel Halldorf talar om kyrkornas roll i samhället – demokrati, mångfald och inkludering.

Lunch

Inspiration och eftertanke
Missionstanken och dess konkretion i de globala målen (Sveriges kristna råd).

Andakt

Program del 2
– Kyrkornas globala vecka, lokalt engagemang

Fika

Vem får höras? – Kyrkornas roll för en hållbar värld för alla.
Globala veckans tema 2018. Hur du kan använda den lokalt. Utbyte av erfarenheter och inspiration.

Avslutning

Varmt välkommen!

Kategorised som Okategoriserade

Förändrad organisation för Sveriges kristna råd

Bakgrunden är att styrelsen menar att Sveriges kristna råd vuxit sig för stort och att det är svårt att administrativt klara den stora verksamheten. Det finns ingen kritik mot de verksamheter som ska upphöra, helheten har blivit för stor.

Kyrkorna och Sveriges kristna råd utreder nu former för hur arbetet kan fortsätta i framtiden och om enskilda organisationer eller samfund kan ta över delar av arbetet. Dessutom finns en rad referens- och arbetsgrupper inom Sveriges kristna råd som har ett övergripande ansvar för exempelvis globala rättvisefrågor, klimat och fred.

Vad betyder detta för ditt engagemang på hemmaplan? Inga stora förändringar planeras för verksamheten under 2018. Kyrkornas globala vecka arrangeras som vanligt i höst, kyrkor och församlingar kommer fortfarande att diplomeras till Kyrka för Fairtrade och få stöd i sitt arbete med rättvis handel. Inom fredsområdet fortsätter arbetet med Martin Luther King-priset tillsammans med Equmeniakyrkan och Kristna fredsrörelsen.

Ditt fortsatta engagemang betyder väldigt mycket! Vi koordinatorer för projekten blir ständigt uppmuntrade och berörda av det lokala engagemanget för fred, rättvisa och hållbar utveckling. Att du engagerar dig genom att se till att det finns Fairtrade-märkt kaffe på kyrkfikat eller sprider kunskap om rättvis handel i församlingsbladet bidrar du till en mer rättvis värld. Om du arrangerar en aktivitet kring globala rättvisefrågor eller en studiecirkel om fredsfrågor spelar roll. Vi är många som arbetar tillsammans i dessa frågor på våra olika håll och alla behövs!

Vi kommer att återkomma under hösten med mer information om hur du kan fortsätta få stöd för ditt engagemang efter årsskiftet. Om du har frågor innan dess är du välkommen att kontakta koordinatorn Thomas Strömberg.

 

Kategorised som Okategoriserade