Aktuellt

Här uppdaterar vi regelbundet med senaste nytt om Kyrkornas globala vecka. Du kan också följa oss via Twitter, Facebook eller genom vårt elektroniska nyhetsbrev.

Den 25 september fyller de Globala målen för hållbar utveckling två år. Det finns en del positiva initiativ runt om i Europa, men arbetet går för långsamt.  Därför väljer CONCORD Sverige och Europa att uppmärksamma tvåårsdagen genom att be medborgare sätta press på EU:s ledare att anta en övergripande strategi och handlingsplan för arbetet med de Globala målen för hållbar utveckling.

2015 enades världens ledare om Agenda 2030 och de 17 Globala målen som integrerar ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling. I år uppmärksammar CONCORD Europa årsdagen med en internationell kampanj riktad till förste vice ordförande i EU-kommissionen, Frans Timmerman. CONCORD Europa som samlar total 2600 civilsamhällesorganisationer, däribland CONCORD Sverige, vill att EU ska anta en övergripande strategi för arbetet med de Globala målen.

EU bör se till att all politik bidrar till en hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och välbefinnande inom planetariska gränser, inom och utanför Europa.

EU måste bli tydligare med att:

  • Minska ojämlikheten mellan och inom länder
  • Respektera migranters och flyktingars mänskliga rättigheter
  • Säkerställa att företag respekterar de mänskliga rättigheterna, även utanför EU:s gränser
  • Öka engagemanget för jämställdhet och kvinnor och flickors egenmakt
  • Skapa politik efter nya mått på välfärd, inte bara mäta BNP
  • Skapa en rättvis livsmedelsproduktion och konsumtion
  • Ta fram en budget som skapar resultat för människor och miljö
  • Skapa möjlighet för medborgare att utkräva ansvar

Delta i kampanjen >>

(Ovan hämtat från CONCORD Sverige http://www.concord.se/tillsammans-satter-vi-press-pa-eus-ledare/)

Kategorised som Agenda2030 Globala målen, Kampanj

Nu finns inspirationshäftet att beställa

Vi hoppas att ni vill vara med under årets vecka i november.

Inspirationshäftet är framtaget för att vara ett konkret stöd för den som vill arrangera aktiviteter i Kyrkornas globala vecka, och även under resten av året om man vill.  Häftet ger kunskap om årets tema: Hållbar värld för alla, om Agenda 2030 och de Globala målen. Det finns kom-igång-tips, teologisk reflektion och böner.

Beställ häften här >>

Samfund, kyrkor, trosbaserade organisationer och enskilda kristna har en särskilt viktig roll att spela i uppfyllandet av de Globala målen. Vi vill genom årets tema informera, inspirera och ge er verktyg till ert arbete för en hållbar värld för alla.

Under fliken ”Material” hittar du mer material som kan passa olika grupper och sammanhang inom din verksamhet, och se mer om vad som är på gång inför Kyrkornas globala vecka 2017.

”Jag är övertygad om att en ekumenisk rörelse för hållbarhet är vad världen
behöver idag!”, säger en lokalt engagerad i Kyrkornas globala vecka. 

 

Se vår inspirationsfilm för att se vad fler lokalt engagerade säger om Kyrkornas globala vecka och varför det är viktigt för dem. Var med du också!

Se inspirationsfilmen här >>

Kategorised som Okategoriserade

”I riktning mot en hållbar välfärd”

Här ett utdrag ur CONCORD Sveriges kommentar på förslaget:

”Det är positivt att Agenda 2030 delegationen så tydligt har definierat utmaningar som en del i en lärande process för att sedan bli konkret i åtgärder.

Det civila samhället har länge betonat vikten av politiskt ledarskap och att Sverige tydligt ska definiera sin ambition. Det är därför glädjande att delegationen föreslår ett Agenda 2030-sekretariat på Regeringskansliet och ser att svenska ambitionen för arbetet med agendans mål för hållbar utveckling behöver slås fast. De vill att hållbar utveckling ska få tyngd!

Delegationen lyfter återigen vikten av en bred folkbildningskampanj. . .  I en värld som förändras snabbt och där människor översköljs av fragmenterad information behövs folkbildningens unika roll.

Delegationen betonar civilsamhällets roll i genomförande och ger sig själva i uppdrag att fortsätta den tvärsektoriella dialogen mellan olika delar av samhället, civilsamhälle, näringsliv och det offentliga. 

Slutligen finns det en punkt där delegationen mer tydligt skulle kunna utvecklat ett resonemang. Och det är kring principen ”ingen ska lämnas utanför” som är en grund i Agenda 2030. Här behöver vi tillsamman fortsätta arbetet med förståelsen av principen och hur innebörden kan vägleda olika aktörer för att förverkliga att Agenda 2030 och del globala hållbarhetsmålen bidrar till en hållbar utveckling för alla.”

Här kan du läsa hela förslaget på handlingsplan för Sveriges genomförande av Agenda 2030 – I riktning mot en hållbar välfärd.

Kategorised som Agenda2030 Globala målen