Aktiviteter den 2016-11-20

Globalgudstjänst Jord att leva på

Ekumenisk gudstjänst med fokus på globala rättvisefrågor Medverkande: Jonas Lindberg, ledning och betraktelse, Orianakören under ledning av David Anstey, Louise Bjurling med kompgrupp samt företrädare för församlingar i Uppsala.

Afrikaafton

Församlingskväll med Afrika i fokus. Berättelser från församlingens besök i Ihimbo Tanzania. Servering. Alla välkomna. Ett program i Kyrkornas globala vecka.

Högmässa i globala veckan

Lokalt möte i globalt sammanhang

Ekumenisk miljögudstjänst

Ekumenisk miljögudstjänst ”Jord att leva på – mänskliga rättigheter i klimatförändringens spår”. Anders Wejryd, ärkebiskop emeritus i Svenska kyrkan, Anders Jarl, pastor i Österledskyrkan, Niklas Westling, präst i Gamla Uppsala församling. Linnéa och Johan Björkesten, kornett och trombon. Kyrkfika med... Läs mer

Församlingskväll

Lär dej mer om olivolja! I Palestina finns Canaan Fair Trade som mot alla odds; krig, konflikter, ockupation, producerar högkvalitativ olivolja som ger 1700 bönder i Palestina möjlighet till försörjning och att bevara sina fäders olivlundar med ibland tusenåriga olivträd.... Läs mer

Gudstjänst

Gudstjänst i globala veckan. Björn Cedersjö, internationella kommittén m.fl.

Gudstjänst

Gudstjänst i Globala veckan, kyrkfika

Temamässa: Jord att leva på

Temamässa: Jord att leva på – mänskliga rättigheter i klimatförändringarnas spår Präst: Hanna Holmlund Stella Cantica Kollekten går till Sollentuna Hjälpförening

Gudstjänst i Globala veckan

Björn Cedersjö, Sveriges kristna råd. Missionskommittén m.fl. Sång och musik: Alf Rikner Kyrkkaffe

Leva klimatsmart – ekumenisk gudstjänst

Ekumenisk gudstjänst – Jord att leva på Präst: Christina Danielsson Musik: Gustav Ödegården-Richter Gäst: Ralf Palmpers från Växhuset Kyrklunch Samtal om hållbar livsstil.