Aktiviteter den 2016-11-09

Mitt-i-veckan om klimatet

June Folkhögskolas storsamling för alla kursdeltagare. Samtal med fika om MR och klimat.

Seminarium inför Kyrkornas globala vecka

Välkommen att delta med dina tankar om varför klimatfrågan är en högst kyrklig angelägenhet!