Aktiviteter den 2015-11-19

Tea-time på NybyVision med tema ”Det livsviktiga vattnet”

Program, underhållning och personliga berättelser från olika länder på temat vatten. Vattnets betydelse, tillgång, problem och lösningar mm. Klimatsmart fika serveras.

Föredrag

Föredrag i Stora salen, Borgmästargatan 11 – kl 19.30. Thomas Hammarberg, expert, debattör och föreläsare inom mänskliga rättigheter ”Orkar vi med medmänsklighet?”

Församlingsafton

Syrien-civilisationens vagga Samuel och Inga-Lill Rubensson Samuel är professor i kyrkohistoria och Inga-Lill van reseledare i Syrien Varför har det blivit som det är i Syrien? Tillfälle till frågor och även möjlighet att köpa hantverk från Betlehem, tillverkat av palestinier.... Läs mer

En kväll om klimatet – globalt och lokalt

En kväll om klimatet – globalt och lokalt Medverkande: Pererik Åberg meteorolog på Sveriges Television Jacqueline Björnram chef för församlingsavdelningen Skara stift Jonas Holmberg informationsansvarig på Borås Miljö & Energi Anna Säfsten avdelningschef på Miljökommunikation Borås Stad 18:00 Ljuständning till... Läs mer

Forumsamling

Forumsamling på temat Jord att leva på – mänskliga rättigheter i klimatförändringarnas tid. Medverkan av Björn Cedersjö, direktor ekumenisk diakoni, Sveriges kristna råd.

Föredrag och samtal

Föredrag och samtal av Globala veckans båda internationella gäster, Biskop Tendero och Mr. Shamsuddoha. Vad är möjliga lösningar framåt. Finns det något hopp? Vad behöver vi tillsammans göra? Affisch (pdf)

Klimatmässa

Denna ungdomsmässa är en del av kyrkornas Globala vecka då vi koncentrerar oss på temat ”Jord att leva på”.

Vatten för livet

Vatten för livet – livets vatten, lokalt och globalt. Hur påverkar klimatförändringar vattensituationen i vår närmiljö och i världen i stort? Sven- Erik Skogsfors, fd chef för Stockholm Vatten och Stockholm Waterinstitute medverkar.

Bröd för dagen

Diskussion om våra födoämnen med lokala producenter. Ett samarrangemang av kyrkorna i Vallentuna Affisch (pdf)

Klimatkampanjen Act now for Climate Justice

Föredragshållare är Cecilia Hage som arbetar på Internationella avdelningen på Kyrkokansliet i Uppsala. Hon arbetar med klimatkampanjen inför Paris-mötet i början av december i år. Hon berättar och samtalar om både klimatkampanj och Svenska kyrkans internationella arbete.