Aktiviteter den 2015-09-04

Appell för klimatet

Inför den Pilgrimsvandring för klimatet som genomförs den 5 september vill vi mitt i lunchrusningen stå på torget och berätta om kyrkans engagemang i klimatfrågan, dels genom en kort men tydlig klimatappell och dels genom att dela flygblad.