Aktiviteter den 2014-11-20

Är fred vägen till fred?

Ett samtal mellan ärkebiskop emeritus KG Hammar och ickevåldsforskaren och aktivisten Jörgen Johansen. I dagens Göteborg ser vi allt fler ungdomar med en svartvit bild av krig som medel till förändring och rättvisa. Bakgrunden till detta är att Göteborg bidragit... Läs mer

”Helig fred”

Intervju med flykting från Syrien. Föreläsning av Margareta Andermo, Jönköping Sång Samtal Servering

”Thursdays in Black – en värld utan våld och våldtäkt”

I samband med Kyrkornas globala vecka pågår en kampanj som vill dra uppmärksamheten till det våld som drabbar människor, med ett särskilt fokus på kvinnor, i samband med krig och olika konflikter men också i fredstider. Kyrkornas världsråd har sedan... Läs mer

”Hur bygger vi en kyrka för fred?”

Doktorand Sara Gehlin, Lund föreläser om hur vi alla kan hjälpa till i detta viktiga arbete.

Thursdays in Black och klädbytarkväll för tjejer

På torsdagen i Kyrkornas Globala Vecka, den 20 november, bjuder vi in till en klädbytarkväll för tjejer i åldrarna ca 15-100 år. Vi byter kläder med varandra, fikar tillsammans och kommer också att få tillfälle att samtala om kampanjen Thursdays... Läs mer

Att vara kyrka i ett land som kollapsar – Göran Janzon berättar från Centralafrika

Öppen forumsamling för studenter och personal vid Örebro Teologiska Högskola och för alla som är intresserade att lyssna till vilka utmaningar den kristna kyrkan lever med, i ett land som kollapsar.

Religion som fredsbärare

Föredrag om konfliktomvandling och ekumeniskt arbete för fred i östra Afrika under nästan tre decennier. Tore Samuelsson från Liv- och Fredinstitutet. Samtal och fika.

Seminarium ”Helig Fred”

Presentation av situationen i världen vad gäller fred och konflikt och exempel där religion och kristen tro medverkar till mänskliga rättigheter och bidrar till fred och försoning. Detta följs av kaffe och samtal om ämnet.

Seminarium ”Helig Fred”

Presentation av situationen i världen vad gäller fred och konflikt och exempel där religion och kristen tro medverkar till mänskliga rättigheter och bidrar till fred och försoning. Detta följs av kaffe och samtal om ämnet.

Gudstjänst om ”Helig fred”

Gudstjänst på temat ”Helig fred” följt av kaffe och samtal. Predikant: Christer Daelander