Aktiviteter den 2014-11-13

Fairtrade – en väg till fred mellan människor?

Eva Maria Munck från Sveriges Kristna Råd föreläser om Fairtrade och dess koppling till fred.

Thursday in Black

En ekumenisk församlingskväll kring frågor om våld mot kvinnor. Centrumkyrkan i Kungsör är aktiv i arbetet mot trafficking och våld mot kvinnor på många olika sätt, och erbjuder ett tillfälle att träffa Fulata Moyo från Kyrkornas Världsråd och samtala om... Läs mer

Thursday in Black

En ekumenisk församlingskväll kring frågor om våld mot kvinnor. Centrumkyrkan i Kungsör är aktiv i arbetet mot trafficking och våld mot kvinnor på många olika sätt, och erbjuder ett tillfälle att träffa Fulata Moyo från Kyrkornas Världsråd och höra och... Läs mer