Aktiviteter den 2013-09-21

Bygg fred!

Fredsbyggardag för en helare värld

Programmet bjuder på engagerande talare, deltagande workshops, utåtriktad manifestation, fredsandakt och inspirerande möten. Dagen avslutas med en sprakande fredsfest. Välkommen!