Aktiviteter den 2013-09-21

Bygg fred!

Fredsbyggardag för en helare värld

Programmet bjuder på engagerande talare, deltagande workshops, utåtriktad manifestation, fredsandakt och inspirerande möten. Dagen avslutas med en sprakande fredsfest. Välkommen!

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page