Karta 2013

Sortera aktiviteterna:
Arrangör: Kyrkornas globala vecka, Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel

Arrangör: Sveriges kristna råd, Equmeniakyrkan, Svenska missionsrådet

Arrangör: Bilda, Diakonia, Kristna Fredsrörelsen, Sensus, Svenska kyrkan, Svenska Kyrkans Unga och Sveriges kristna råd

Arrangör: Arrangör Svenska kyrkan Sollentuna i samarbete med: Amnesty, Go the extra mile, Pingstkyrkan i Sollentuna, Röda korset, Salaams vänner, Sollentuna FN-förening, Somaliska kulturföreningen, Bahái Sollentuna, SOS Barnbyar Sollentuna, S:t Mary Etiopisk-Ortodoxa kyrka.

Arrangör: Internationella gruppen Boo församling

Arrangör: Varbergs missionsförsamling

Arrangör: Fridhemskyrkans församling

Arrangör: Fridhemskyrkans församling

Arrangör: Kristna medarbetarrådet i Lycksele

Arrangör: Kummelby distrikt, Svenska kyrkan Sollentuna

Arrangör: Ekumeniska rådet i Västerås

Arrangör: Tölö församling

Arrangör: Svenska kyrkan - Angereds, Gunnareds och Bergums församling, Samarbetskyrkan Mariakyrkan

Arrangör: Kyrkor och internationella föreningar i Skellefteå och Sensus

Arrangör: Vårfruberga-Härads församling

Arrangör: Östersunds Kristna Samarbetsråd

Arrangör: S:t Görans församling

Arrangör: Hölö-Mörkö församling

Arrangör: Burlövs församling

Arrangör: Rinkeby interreligiösa kvinnogrupp

Arrangör: Uppsala Missionskyrka och Studieförbundet Bilda

Arrangör: Kyrkornas arbete för mänskliga rättigheter

Arrangör: Ekumeniska rådet i Västerås och Västerås domkyrkoförsamling

Arrangör: Sensus, Förbundet Kristen Humanism, Bilda, Life & Peace Institute

Arrangör: Studieförbundet Bilda, Sensus Studieförbund, Life & Peace institute, Förbundet Kristen humanism samt Uppsala kristna råd

Arrangör: Västerleds församling och Abrahamsbergskyrkan

Arrangör: Internationella gruppen S:t Lars församling och Domkyrkoförsamlingen

Arrangör: Ärentuna församling

Arrangör: Stadsmission, ABF, Hedda produktion AB m.fl

Arrangör: Hölö-Mörkö församling

Arrangör: Gustavsberg-Ingarö församling

Arrangör: Ålidhems församling

Arrangör: Ekumeniska rådet och Västerås domkyrkoförsamling

Arrangör: Svenska kyrkan Bro

Arrangör: Berga församling, Svenska kyrkan

Arrangör: Domkyrkoförsamlingen, S:t Lars församling, Missionskyrkan och Sensus

Arrangör: Svenska missionsrådet och Missionsinstitutet

Arrangör: Linköpings Stift

Arrangör: Uppsala Missionskyrka

Arrangör: Åbybergskyrkan och Vallentuna församling

Arrangör: EFS Norrbotten och Svenska kyrkan, Luleå domkyrkoförsamling

Arrangör: Landskrona församling

Arrangör: Studieförbundet Bilda

Arrangör: Västerleds församling och Abrahamsbergskyrkan

Arrangör: S:t Görans församling

Arrangör: NybyVision och Studieförbundet Bilda

Arrangör: Abrahamsbergskyrkan och Västerleds församling

Arrangör: Hela människan Botkyrka Salem

Arrangör: Föreningar i Farsta

Arrangör: Angereds, Bergums och Gunnareds församlingar Svenska kyrkan och Göteborgs Zen Center

Arrangör: Det ekumeniska nätverket Ungdom Östersund

Arrangör: Sorunda församling, Svenska kyrkan, och Sorunda missionsförsamling , Gudbykyrkan Equmeniakyrkan

Arrangör: Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, UNWOMEN Sverige, Bilda, Katolskt forum

Arrangör: Skäggetorps samverkansråd

Arrangör: Metodistkyrkan

Arrangör: Diakoniaaktivisterna

Arrangör: Ekumeniska rådet i Västerås och Västerås domkyrkoförsamling.

Arrangör: Varbergs missionsförsamling

Arrangör: Angereds, Bergums och Gunnareds församlingar Svenska kyrkan och Göteborgs Zen Center

Arrangör: Ockelbo kristna råd

Arrangör: Ekumeniska rådet och Västerås domkyrkoförsamling

Arrangör: Förbundet Kristen humanism, Life & Peace Institute, sensus och Studieförbundet Bilda,

Arrangör: Hörby församling

Arrangör: Västerleds församling och Abrahamsbergskyrkan

Arrangör: Svenska kyrkan Östersund

Arrangör: Ekumeniska Rådet i Kristianstad

Arrangör: Abrahamsbergskyrkan och Västerleds församling

Arrangör: Trosa och Hölö-Mörkö församling

Arrangör: Kyrkorna i Alingsås, Kristna Fredsrörelsen i Alingsås

Arrangör: Katrineholms Samkristna råd

Arrangör: Nylöse församling

Arrangör: Rydsnäs Frikyrkoförsamling

Arrangör: Svenska kyrkan Bro

Arrangör: Rissnekyrkan

Arrangör: Östhammar - Gimo missionsförsamlingar

Arrangör: DIAKONIA – EQUMENIAKYRKAN - SKARA STIFT - SABEEL I SKANDINAVIEN -BILDA- ALINGSÅS PASTORAT OCH ALINGSÅS MISSIONSFÖRSAMLING

Arrangör: Frikyrkoförsamlingen och Svenska kyrkan