Aktiviteter den 2012-11-25

Internationell fest och gudstjänst

16: Internationell fest i Missionskyrkans lokaler med mat, musik och korta seminarier. 18: Gudstjänst med medverkan från många olika kyrkofamiljer. Bo Forsberg från Diakonia predikar. Över gränser Söndag 25 november (pdf)

Gudstjänst

Tema: "Över gränser - om migration och flyktingskap".

Gudstjänst med föredrag

Fördomar och rasism - två vanliga inslag i vardagen?!

Mässa med internationell gäst

Mässa under Kyrkorrnas globala vecka med medverkan av Leah Achieng' Odongo från Nairobi, Kenya.

Det finns hopp – om rätten till en framtid för barnen i Kenyas flyktingläger

Seminarium och samtal med inriktning mot barns rättigheter och situationen för somalier i Kenya och Sverige.

Det finns hopp – om rätten till en framtid för världens flyktingar

Seminarium om flyktingskap i ett lokalt och globalt perspektiv med Leah Achieng' Odongo, programhandläggare på Lutherska världsförbundet i Nairobi med arbetet i flyktinglägret Kakuma.

Över gränser – temagudstjänst

Medverkan: Josefin Cras, Ingemar Rundström och Clara Lithammer. Kyrkornas globala vecka 2012 i Uppsala

Gudstjänst med tema Globala veckan: Över gränser

Medverkan: Helena Facchini, Anna Paris. Alice R Hermansson med flera berättar om kinaresa. Kyrkornas globala vecka 2012 i Uppsala

Ekumenisk gudstjänst

Gredelbykyrkans lör och lovsångsgrupper, Anders Johansson och Anders Jarl. Kyrkornas globala vecka 2012 i Uppsala

Gudstjänst

"Glädje och hopp, ilska och frustration i en salig röra i det heliga landet". Katarina Lindeborg predikar och berättar om att vara ekumenisk följeslagare.