Aktiviteter den 2012-11-18

Globalfest

Sång, dans & mat från olika kulturer.

Vägen ut i det okända

Ekumenisk temagudstjänst med nattvard.

Om flyktingskap och mänsklig värdighet – i världen och i Uppsala

Seminarium.

Ekumenisk globalgudstjänst

Medverkande: Leah Achieng’ Odongo, programhandläggare på Lutherska världsförbundet i Nairobi, Kenya och internationell gäst under Kyrkornas globala vecka. Kören ”Voix du Desert” från S:t Lars församling samt representanter från olika församlingar i Uppsala. Program söndag 18 november Uppsala

Internationell fest

Internationell fest i Varlakyrkan.

Över gränser

Ekumenisk temakväll om migration och flyktingskap.

Över gränser

Mässa på temat Över gränser.

Inledningsgudstjänst

Mikael Mogren, stiftsadjunkt i Västerås stift, predikar. Kör från International Church New Jerusalem. Kollekt till ACT-alliance arbete bland flyktingar i Syrien. Program Kyrkornas globala vecka i Västerås

Gudstjänst

Leah Odongo-Ogesare från Lutherska världsförbundet. Kyrkornas globala vecka 2012 i Uppsala  

Vårt hem i Kosmos

Föreläsning och samtal med Svante Axelsson, generalsekreterare Svenska Naturskyddsföreningen. Soppa serveras. Kyrkornas globala vecka 2012 i Uppsala