Aktiviteter den 2012-11-16

Över gränser

Välkommen till en fördjupnings-/fortbildningsdag för diakoner, präster och pastorer i Göteborg Om alla goda krafter hjälps åt kan vi förändra situationen för människor på flykt! Kyrkornas globala vecka är en väg för detta. Under 2012 går vi vidare med temat... Läs mer

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page