En tom stol: Vem är kvotflykting?

Den tomma stolen står för att bereda plats för människor som behöver någonstans att slå sig ner. Kanske har du lite plats över? Eller vill du vara med och bereda plats? Läs mer om vår kampanj Bered plats!.


Foto: Kate Holt/IRIN

Vem är kvotflykting?

Flyktingarna på bilden är från Somalia och väntar på att bli registrerade i ett flyktingläger i Kenya. Det är ovisst hur länge de kommer tvingas stanna där. Kanske kommer några av dem att bli kvotflyktingar, eller vidarebosatta flyktingar som det också heter. Men vad betyder kvotflykting?

Välj ett svarsalternativ:

Person som sökt och fått asyl och nu ansöker om permanent uppehållstillståndPerson som genom organiserad överföring kommer till ett asylland inom ramen för dess flyktingkvot med rätt att bosätta sig där permanentPerson som skickats tillbaka från EU-land utan att ha fått sina asylskäl prövade. Då detta upptäcks av EU-domstolen ges uppehållstillstånd automatisktPerson som kan återvända till sitt hemland eftersom det blivit fred. Särskilt stöd utgår då via särskild kvot från FN:s flyktingorgan UNHCR

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page
 • Första pris
  Resecheck från Tranås Resebyrå
  5 000 kronor.


  Din samarbetspartner när det gäller resor. Låt en smålänning spara åt er!

  Andra och tredje pris
  Rättvis handel-produkter från Sackeus.

 • Vinnaren kommer att dras slumpvis. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren själv.