Utställning

Låt församlingen eller deltagare i era arrangemang ta del av personliga klimatberättelser från olika delar av världen. Ladda ner och skriv ut Diakonias porträttutställning som var en del av kampanjen Act Now for Climate Justice.

Utställning red

 

Ladda ner texten här: ACT_utstallning_text

Ladda ner bilderna här: ACT_utst_portratt

Skriv helst ut bilderna och texten i A3 format.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page