Meditationsvandring

Majornakyrkan i Göteborg delade med sig av den meditaionsvandring de gjorde i kyrkan under Globala veckan 2015. Här kan du ta del av den och använda samma koncept i ditt sammanhang om du vill. Har du också bra tips för Globala veckan som du vill dela med dig av? Kontakta oss!

Detta är en meditiationsvandring i klimatets tecken, med fem stationer där var och en belyser klimattemat, med symboler och bibeltexter som stämmer med fysiska symboler och som också är texter för domssöndagen (som infinner sig under Globala veckan). Meditationsvandringen kan förslagsvis övergå i en förbönsstund.

Nedan beskrivs de fem texterna och de föremål man kan använda för att illustrera dem. Texterna skrivs och sätts upp på olika platser i kyrkorummet/ lokalen. Informera deltagarna att texterna kan läsas i valfri ordning.

I) Denna text kan illustreras med en flygande drake.

När man hör om klimatförändringarna är det lätt att förtvivla och tänka att det kommer ändå gå åt skogen, så vad hjälper det vad jag gör. Men det finns hopp. Att göra ett hopp är att flyga ett mycket kort ögonblick och på samma sätt är det med hoppet, det hjälper oss att lyfta lite från det som ser omöjligt ut. I hoppet lyfter Gud oss och bär oss över det omöjliga.

Du hoppets Gud, vi ser dig i dem som vägrar att ge upp,

som inte tappar tron utan fortsätter kämpa

för din jord och för ditt folk.

Fyll oss med din kraft, så att vi aldrig tappar hoppet. ( Desmond Tutu)

Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andens kraft. (Rom 15:13)

II) Denna text kan illustreras av vattnet i dopfunten (sätt då förslagsvis upp texten vid dopfunten eller vid en skål med vatten om ni befinner er i en annan lokal).

Klimatförändringarna handlar mycket om vatten. En ökad halt av koldioxid leder obönhörligen till en ökad temperatur. Denna ökade temperatur leder till att havsnivån höjs och dränker låglänta områden. Glaciärer smälter och kan inte längre fylla på viktiga floder som torkar ut delar av året, och den ökade temperaturen och förändringar i klimatsystemen orsakar att redan torra områden blir öken.

Bibeln skapas i ett område präglat av torka. Floden Jordan är den blåa livlinan, och där döps Jesus som inledning på sin verksamhet. Så blir dopet en symbol för vattnet som är livet.

Du tar dig an jorden och ger den regn, du gör den bördig och rik. Guds flod är full av vatten. Du får säden att växa, du sörjer för jorden. (Ps 65:10)

III) Denna text kan illustreras med en flaska tändvätska eller ett fat med kol.

Den huvudsakliga orsaken till klimatförändringarna är förbränning av fossila bränslen. Det vet vi alla, men ändå, man måste ju köra… På Bibelns tid kunde man endast med stor möda gör någon illa utanför det allra närmaste området, I dag i vår globaliserade värld får våra val konsekvenser för människor på andra kontinenter, men vilka kan vi inte överblicka. Och även om vi visste, är det mycket svårt att göra de rätta valen. Det kräver en nästan omänsklig ansträngning att förändra sin vardag så att den inte lämnar ett orimligt stort fotavtryck.

Det goda som jag vill det gör jag inte, men det onda som jag inte vill gör jag. (Rom 7:20)

IV) Denna text (del av evangelietexten) kan illustreras med ett bröd på en tallrik, ett glas vatten.

Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig,jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.’Då kommer de rättfärdiga att fråga: ’Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka?När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder?Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig?’Kungen skall svara dem: ’Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.’

V) Denna text (också del av evangelietexten) kan illustreras med ett tomt glas och ett tomt fat som stor på golvet.

Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta,jag var törstig och ni gav mig inget att dricka, jag var hemlös och ni tog inte hand om mig, jag var naken och ni gav mig inga kläder, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte.’Då kommer också de att fråga: ’Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös eller naken eller sjuk eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp?’Då skall han svara dem: ’Sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig.’

  • Kom ihåg!
    Ditt studieförbund är en resurs. Kontakta dem för att få hjälp med ditt arrangemang.
    Sensus
    Bilda