Föreläsarlista

Varför inte bjuda in en talare till ditt arrangemang eller någon som kan predika under en gudstjänst på temat ”Hållbar värld för alla”? Här nedan hittar du en lista på kunniga och engagerade personer som kan tala i olika sammanhang.

Du som önskar en talare till ditt sammanhang kontaktar själv personen ifråga och kommer överens om villkoren för dennes medverkan.

Ageravolontärer

Det finns Ageravolontärer i hela Sverige som har gått en utbildning i Svenska Kyrkans internationella arbete, med fokus på lokalt engagemang för global rättvisa. Ageravolontärerna kan anpassa en föreläsning, workshop eller ett kreativt möte till ett format som passar just er grupp. För att komma i kontakt med Ageravolontärer i närheten av dig, maila till agera@svenskakyrkan.se

Klimatambassadörer

klimatambassadörer

Diakonia och Svenska kyrkan har utbildat ett 50-tal klimatambassadörer som har varit aktiva i kampanjen Act Now for Climate Justice. De har talat och engagerat i olika sammanhang inför klimattoppmötet i Paris. De kommer gärna och informerar klimaträttvisa på ert arrangemang!

Kontakten sker genom samordnarna på Diakonia och Svenska kyrkan.
e-post: anna.marklund@diakonia.se eller cecilia.hage@svenskakyrkan.se

UNDP-informatörer

UNDP har utbildat informatörer som finns tillgängliga för att presentera de Globala målen för olika grupper runt om i Sverige. Läs mer och boka här: UNDP Informatörer

FN-förbundets ambassadörer

FN-förbundet har flera engagerade ungdomar som erbjuder föreningar, skolor och andra aktörer att lära sig mer om Agenda 2030 och FN-förbundets projekt. Vi ni att de ska komma och tala hos er, hör i så fall av er till Pernilla Bergström, kampanjansvarig, eller Karin Johansson, utvecklingshandläggare.
Läs mer och boka här: FN-förbundets ambassadörer

Lär dig mer om ickevåld

Ickevåldet är grunden, vägen och målet för Kristna Fredsrörelsen. Det handlar både om att ta avstånd från våld och att vara aktiv i att arbeta mot orättvisor och förtryck. Det aktiva ickevåldsarbetet kan handla om att skriva protestlistor, demonstrera, vägra samarbeta med förtryckare samt aktivt ingripande som till exempel blockader och medföljning. Genom att gå en kurs i ickevåld får du redskap och metoder för hur du kan göra världen till en mer fredlig och rättvis plats. Läs mer och boka här: Lär dig mer om ickevåld

Björn Cedersjö

Björn arbetar för Sveriges kristna råd med frågor om försoning, rättvisa, fred och hållbarhet (och andra etiska utmaningar). Björn talar gärna teologi och motivation och kan berätta om kyrkornas reflektion och ställningstaganden. Han är en av författarna till boken ”Värna den jord som Gud älskar” som är utgiven av Sveriges kristna råd. Björn har tidigare varit etiklektor på Örebro teologiska högskola. Kan medverka i samtal, med föreläsningar eller predika.

Örebro

e-post: bjorn.cedersjo@skr.org
Telefon: 0705 696496

 

Karin Wiborn

Generalsekreterare på Sveriges kristna råd med stort personligt engagemang för globala rättvisefrågor. Hon inspireras av FNs generalsekreterares ord om att vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista generationen som kan rädda jordgloben. Hon talar gärna om hållbarhet utifrån ett ekumeniskt perspektiv och predikar gärna.

Stockholm

e-post: karin.wiborn@skr.org
Telefon: 08-453 68 01

Gerard WillemsenGerard Willemsen red

Gerard är regionsamordnare på Euroasien och handläggare för urfolk, särskilt samer, på Equmeniakyrkan. Han talar gärna om klimatpåverkan och ursprungsbefolkningar.

Stockholm

Equmeniakyrkan
e-post: gerard.willemsen@equmeniakyrkan.se
Telefon: 08-580 031 85

 

 

Harry MånsusHarry Månsus

Entreprenör och brobyggare i dialogens landskap, Brommadialogen. Ända från Shalom Jord (1983) relaterar han planetens ödesfrågor till skapelse- och profettexter, inklusive Uppenbarelseboken. Han utgår från att Guds verkstad är större än kyrkan och i dialog med vår tids rörelser aktualiserar de existentiella frågorna om skuld, förnekelse och uppgivenhet samt vårt behov av nåd, förlåtelse och andlig kraft. Inspirerande förebilder är Martin Luther King, Desmond Tutu och tolvstegsrörelsen.

Stockholm

e-post: mansus@telia.com
Läs mer: www.mansus.se

 

 

Petter Jakobsson

Ansvarig för församlingskontakter på Diakonia. Pastor och teolog och har en master i Utbildning för utveckling. Predikar eller talar gärna om de frågor Diakonia driver: utveckling, mänskliga rättigheter, civila samhällets roll men också kopplingen mellan religiösa aktörer och utveckling.

Stockholm

e-post: petter.jakobsson@diakonia.se
Telefon: 08- 453 69 32
Läs mer: www.diakonia.se

 

Sr Madeleine Fredell

Justitia et Pax, Kommissionen för rättvisa och fred i Stockholms Katolska Stift.

Stockhom

e-post: madeleine.fredell@telia.com
Läs mer: www.justitiaetpax.se

 

Magnus P. Wåhlin

St Sigfrids folkhögskola

Växjö
e-post: mangepw@gmail.com

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page