Tema: Religionsfrihet

Arrangör Svenska missionsrådet och Missionsinstitutet
Datum 2013-11-21
Tid 10-16
Plats Örebro Missionsskola
Adress Åstadalsvägen 2
Ort Örebro
Länk www.missionsinstitutet.se

Religionsfrihet är en av de rättigheter som fastslås i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. På många håll i världen är denna rättighet inte mer än en önskedröm. Enligt den svenska regeringen är religions- och övertygelsefrihet ett prioriterat område inom utrikespolitiken. Men de konkreta uttrycken av denna prioritering lyser oftast med sin frånvaro. Inte minst har kyrkor och kristna organisationer länge påpekat bristen på verktyg för att analysera dessa frågor inom såväl Sidas utvecklingssamarbete som svensk migrationspolitik.

Välkommen till en intressant seminariedag! Tillsammans anordnar nu Svenska missionsrådet (SMR) och Missionsinstitutet (MI) ett seminarium för att aktualisera frågan om religionsfrihet. Under dagen behandlas dels religionsfrihet som begrepp, dess innebörd, gränser och betydelse, dels den aktuella situationen för religionsfrihet internationellt. Vi tittar också närmre på några specifika länder där frågan om religionsfrihet ställts på sin spets. Dagen avslutas med en diskussion om hur de olika situationerna bör påverka kyrkornas internationella arbete.
Medverkar gör bland andra: Katherine Cash – ansvarig för påverkan och opinions-bildning inom religions- och övertygelsefrihet på SMR. Kristina Patring – projektledare för kapacitetsutveckling inom religionsfrihet på SMR. Peter Paulsson – generalsekreterare för Open Doors Sverige. Henrik Rosén – koordinator för fredskultur på Sveriges kristna råd och tidigare indienhandläggare på Svenska Kyrkan. Bertil Ekström – ledare för MI och direktor för Evangeliska världsalliansens missionskommitté.
Tid: kl 10:00 – 16:00 (drop-in fika från kl 9:30) • Kostnad: 150 kr inklusive lunch och två fika
Plats: Örebro Missionsskola • Anmälan: Senast 14 november till missionsinstitutet@efk.se


Bokmärk permalänk.
  • ”En vecka per år. Över hela Sverige. I en stad nära dig”

  • Kom ihåg!
    Ditt studieförbund är en resurs. Kontakta dem för att få hjälp med ditt arrangemang.
    Sensus
    Bilda