Gudstjänst med olika kristna

Fortbildnings- och samrådsdag med temat "gudstjänst med olika kristna".

Arrangör Arbetsgruppen för flykting- och integrationsarbete i Luleå stift (AFFI), Älvsby folkhögskola
Datum 2012-11-21
Tid 9:30-16:30
Plats Älvsby folkhögskola
Adress Nygrensvägen 28
Ort Älvsbyn
Länk

Migration är att människor flyttar eller tvingas flytta. Den har gjort att i både stora och små samhällen finns idag människor som kommit från många länder och sammanhang. En del har kommit av kärlek, en del för att finna arbete eller av annat eget fritt val. Åter andra har kommit mer av tvång på flykt från krig, förtryck och förföljelse. De söker och får i flera fall fristad i Sverige. Med dessa människor kommer impulser som förnyar och förändrar vårt samhälle.

För de flesta som kommer betyder deras religion, vare sig de är kristna, muslimer eller har annan tro, mer än för sekulariserade svenskar i allmänhet,. Många som har en kristen bekännelse i sitt ”gamla land” ser det naturligt att i sitt ”nya land” söka sig till kyrkor och församlingar för att be, fira gudstjänst och hitta gemenskap. Kyrkorna blir viktiga mötes- och integrationsplatser.

Mot bakgrund av detta inbjuder Arbetsgruppen för flykting- och integrationsarbete i Luleå stift (AFFI) tillsammans med Älvsby folkhögskola till en fortbildnings- och samrådsdag med temat ovan. Målgruppen är kyrkoherdar, andra präster, musiker, kyrkvärdar och alla andra berörda och intresserade.

Medverkande är – förutom varje deltagare:
Stig Strömbergsson, skolpräst och lärare vid Älvsby folkhögskola (Kursledare)
Margot Lundström, SFI-lärare vid Älvsby folkhögskola
Roger Marklund, internationell sekreterare i Luleå stift
Några ”andra kristna”

Anmälan krävs. Gudstjänst med olika kristna (pdf)


Bokmärk permalänk.
  • ”En vecka per år. Över hela Sverige. I en stad nära dig”

  • Kom ihåg!
    Ditt studieförbund är en resurs. Kontakta dem för att få hjälp med ditt arrangemang.
    Sensus
    Bilda