Globala Veckan

Arrangör
Datum 2015-10-25
Tid
Plats
Adress Blidvädersvägen 11
Ort
Länk

Jag är kontraktskonsulent för kyrkans internationella arbete i Skytts Kontrakt. Som sådan håller jag bla. föreläsningar i olika grupper med äldre inom församlingen. Kommande träffar ägnar jag, förutom sedvanlig information om vikten av Svenska Kyrkans insatser i olika projekt och katastrofsituationer runt om i världen, även åt Den Globala Veckan. Därför har jag skickat efter den värdefulla information vi kan få i vårt arbete att sprida kunskap och därmed bidraga till förståelse och, förhoppningsvis, få bidrag till detta viktiga område.


Bokmärk permalänk.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page