After work med temat Helig fred, tro som fredsskapande

Arrangör Sorunda församling, Svenska kyrkan, och Sorunda missionsförsamling , Gudbykyrkan Equmeniakyrkan
Datum 2013-11-22
Tid kl 18.00
Plats Gudbykyrkan, Sorunda
Adress Gudby 1
Ort Sorunda
Länk http://gudbykyrkan.se

Kvällen inleds kl. 18.00 med fredagssoppa. Sedan kommer Christer Daelander från Equmeniakyrkan att inleda en samtalskväll utifrån temat: Helig fred, Tro som fredsskapande. Christer Daelander har arbetat som missionär i Kongo. Han tillhör Världsbaptistalliansens kommitté för ”Freedom and Justice” och dess kommitté för religionsfrihet. Han är också representant i FN:s råd för mänskliga rättigheter i Geneve. Har gjort resor till bl.a. Vitryssland, Azerbajdzjan och Uzbekistan.
Den globala veckan i Sorunda inleds med en ekumenisk gudstjänst i Gudbykyrkan söndagen den 17 november, där kyrkoherde Lasse Svärd kommer att predika.


Bokmärk permalänk.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page