Månadsarkiv: februari 2015

Biffen, Bilen, Bostaden – och banken!

Vad vi äter, våra konsumtionsvanor och då särskilt bilen, och uppvärmningen av våra hem är de enskilt tre största bovarna när det gäller vår personliga påverkan på klimatförändringarna. Vi kan och vi måste ändra våra konsumtionsvanor!