Månadsarkiv: oktober 2014

Fattigdomsbekämpning i Centralafrikanska republiken

”Jag heter Clémentine Nganaboye och jag är projektledare för mikrokreditprojektet ECLA-GROCEC hos organisationen ADIH i Centralafrikanska Republiken. Jag är 45 år och jag är änka sedan sju år tillbaka. Jag har åtta barn (två pojkar och sex flickor) men jag är också mamma till flera föräldralösa barn. Totalt så är vi 13 personer som bor tillsammans i mitt hus i Berberati.

Ta en selfie!

I morgon är det torsdag och dags att ta fram de svarta kläderna och "Thursdays in Black-knappen". Gör som vi på Kyrkornas globala veckas kansli och ta en selfie! Lägg upp den på Facebook och Twitter och använd gärna hashtagen #thursdaysinblack

Kvinnor vittnar om sexuellt våld under inbördeskriget i Guatemala

Den 14 oktober i år tog en domare i Guatemala beslut om att inleda en historiskt unik rättegång: sexuellt slaveri ska för första gången någonsin prövas i en nationell domstol som ett brott mot mänskligheten.

Fredoasen ger syriska flyktingar mening och kunskap

Många av de syriska ungdomarna i flyktinglägret Za’atari i Jordanien har varit där i över ett år. Många av dem lider av posttraumatisk stress och tristess som leder dem in på våldets banor. Därför har Svenska kyrkans internationella arbete bidragit till en fritidsgård i lägret, som ska lära ungdomarna om sig själva och om hur de kan skapa fred.

Fredsmässa för barn

-Vi förbereder oss för mässan genom att berätta för barnen om FN:s barnkonvention, de delar som berör barns rättigheter, sedan får barnen måla fredsteckningar och skriva egna fredsböner utifrån det vi samtalat om. Det är mycket viktigt att det blir bra och känns rätt för barnen själva.