Månadsarkiv: september 2013

Fredsbyggarfest i Uppsala

På Internationella böndagen för fred den 21 september möttes över 120 personer till en fredsbyggardag i Uppsala.

Uppmaning från unga i kyrkan: ”Bygg upp ett ickevåldsförsvar”

Med anledning av Internationella fredsdagen den 21 september skriver fem unga kyrkligt engagerade i Uppsala nya tidning. De menar att Sverige bör bygga upp ett ickevåldsförsvar med målet att ersätta den våldsinriktade Försvarsmakten.

Kyrkorna arrangerar fredsdag

Med anledning av FN:s internationella fredsdag den 21 september – som också är kyrkornas internationella böndag för fred – inbjuder Sveriges kristna råd tillsammans med en rad ekumeniska organisationer till ”Bygg fred! - en fredsbyggardag för en helare värld”. Den arrangeras i Uppsala som på olika sätt lanserats som Fredsstaden inför Fredsåret 2014.

Boktips: Fred är vägen till fred

KG Hammar har skrivit huvudtexten till den nya boken Fred är vägen till fred. Han kallar den ”ett utkast till en fredsteologi” och tar läsaren med på ett rejält bibelstudium kring texter om våld och ickevåld, krig och fred. Del två består av reflektioner kring KG Hammars text och konkreta , hoppingivande exempel om att fredsbyggandets väg är möjlig när vi följer Jesu eget exempel – och när människor av god vilja förenar sina krafter.

Boken lanseras på Bokmässan i slutet av september, men redan den 21 september finns både den och KG Hammar med på Bygg fred! i Uppsala.