Månadsarkiv: mars 2013

Berätta om Helig fred

Temat för Kyrkornas globala vecka 2013 och 2014 är "Helig fred - tro som fredsskapare". Nu finns en liten informationsflyer för dig som vill berätta för andra om det nya temat. Ta med den till ditt sammanhang för att fundera på hur ni kan uppmärskamma temat under Kyrkornas globala vecka. Historien är full av heliga krig. Nu är det hög tid för helig fred!

Välkommen till inspirationsdag för Kyrka för Fairtrade

Välkommen till en träffpunkt för intresserade och engagerade i församlingar som vill börja eller fortsätta arbeta med frågor om rättvis handel och etisk konsumtion. Inspirationsdagen syftar till att ge dig inspiration och kunskap om Fairtrade och rättvis handel och hur din församling kan bli en Kyrka för Fairtrade.

Varsågod: Rapport från Kyrkornas globala vecka 2012

Nu är den här: rapporten från Kyrkornas globala vecka 2012. Läs hur det gick under förra årets globala vecka, om de verktyg för förändring som vi använder oss av och om de olika aktiviteter som arrangerades.

Interreligiöst avståndstagande från Reva

Igår uttalade sig företrädare för Sveriges kristna råd, Sveriges muslimska råd och Sveriges Buddhistiska samarbetsbetsråd om projektet Reva. Den senaste tiden har en intensiv debatt pågått om Migrationsverkets och polisens intensifierade arbete med utvisning av personer som saknar uppehållstillstånd i Sverige. Undertecknarna tar avstånd från de metoder som polisen använt sig av.