Tema: Helig fred

Historien är full av heliga krig – krig som motiveras av religiös övertygelse. Nu är det hög tid för helig fred!

Kyrkornas globala vecka 2013 och 2014 handlar om trons möjligheter att skapa fred som är mer än frånvaron av krig. En rättfärdig fred, som lovar frihet och rättvisa. En fred mellan stater och mellan människor. Vi vet att det går – nu vill vi prata om hur. Som kyrkor och församlingar vill vi skapa helig fred med tron som drivkraft. Välkommen att vara med i aktiviteter, gudstjänst och bön under Kyrkornas globala vecka!

Religion har använts och används fortfarande för att motivera och rättfärdiga krig och övergrepp. Men i vilken utsträckning? Och måste det vara så?

Faktum är att konflikter där religion utgör huvudfrågan är ovanliga. Konflikter där religion är en av flera orsaker till konflikt är vanligare, men utgör fortfarande inte mer än hälften av konflikterna i världen idag. Trots detta är det viktigt att öka förståelsen av religioners roll i olika konflikter, och att uppmärksamma att religioner vanligtvis har ett kärnvärde som handlar om fred – inte om krig.

En majoritet av världens befolkning definierar sig som troende. Det finns en oerhörd potential i att vi som tror lär oss mer om hur vår tro kan motivera oss att bli fredsbyggare. Vi är många. Och vi finns över hela världen.

Att tro kan skapa fred finns det många exempel på. Leymah Gbowee har mottagit Nobels Fredspris för sitt arbete att tillsammans med muslimska och kristna kvinnor få till stånd ett fredsavtal i Liberia. Ett exempel på närmare håll är projektet ”Tillsammans för Sverige” i Fryshuset i Stockholm, där ungdomar med olika kulturell och religiös bakgrund träffas och samtalar, bland annat om mänskliga rättigheter. Kyrkornas globala vecka vill lyfta fram goda exempel från olika håll i världen för att öka förståelsen av religioners roll och möjligheter. Genom att stå upp för fredsbudskapet i vår tro vill vi förhindra att den i första hand förknippas med dem som predikar våld istället för fred.

Men vad är då en helig fred? Det är en fred som är mer än frånvaro av konflikt – en rättfärdig fred. Där är människor befriade från nöd, rädsla, fientlighet, diskriminering och förtryck. En rättfärdig fred skapas genom rättvisa relationer som gagnar de mest utsatta och respekterar skapelsen. Genom att tala om en helig fred vill vi också markera att vi är övertygade om trons möjligheter som fredsskapare.

Alla vi som tror kan bidra till en helig fred. Så kom med i Kyrkornas globala vecka och bidra med ditt engagemang!

Har du frågor, tankar eller idéer? Kontakta oss gärna!