Tema: Jord att leva på

Människans utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet kraftigt. Trots att det främst är människor i de rikare delarna av världen som skapat och fortsätter att skapa problemen drabbar klimatförändringarnas konsekvenser de fattiga människorna värst. Det gör klimatfrågan till en av vår tids viktigaste rättvisefrågor.

Fråga 4, fotograf Lars Klingsbo
Fotograf: Lars Klingsbo

2015 är ett viktigt år för klimatfrågan eftersom ett nytt globalt klimatavtal ska beslutas på FN:s klimattoppmöte i Paris. Debattnivån kommer troligen att närma sig den som rådde inför mötet i Köpenhamn 2009. Därför känns det extra relevant att ha klimattema för Kyrkornas globala vecka 2015 – 2016.

Globala veckan infaller precis före det planerade toppmötet när mediabevakningen kommer att vara stor.

Kyrkornas globala vecka vill sprida kunskap om hur klimatförändringar kan påverka förverkligandet av mänskliga rättigheter samt ge människor förutsättningar att fatta beslut och agera för en rättvis klimatpolitik.

  •  Klimatförändringar drabbar fattiga människor hårdast och hotar förverkligandet av mänskliga rättigheter
  • Det är rika länder som Sverige som stått för de största klimatutsläppen, och det är också i de länderna kunskapen, tekniken och pengarna finns som gör det möjligt att minska utsläppen
  • Vi kan ta vårt ansvar genom att:
    – Höja vår röst gentemot politiker och kräva förändring
    – Påverka andra genom att diskutera och dela med oss av vad vi lärt oss
    – Agera klimatsmart i vår vardag

Det spelar roll vad vi gör. Du och jag. Det är HÖG tid, men inte för sent!

Kom med i Kyrkornas globala vecka och bidra med ditt engagemang!

Har du frågor, tankar eller idéer? Kontakta oss gärna!