Ort: Stockholm

Frukostmöte: Hoppet om fred i Israel/Palestina – hur kan det bli verklighet?

Välkommen till frukostmöte i Globala veckan med Anna Hjälm, doktor i kulturgeografi, nyss hemkommen från Jerusalem och arbete som ekumenisk handläggare vid JIC, Jerusalem Inter Church Centre. Malin Andrén, statsvetare, nyss hemkommen från volontärarbete i Jerusalem, inkl. ekumeniska följeslagarprogrammet, SEAPPI.... Läs mer

Fredsgruppens höstbasar

Brännkyrka fredsgrupp hjälper bland annat människor i Lettland, Indien och Kenya genom att skänka kläder, finansiera skolluncher och stödja fadderbarn. Varje år hålls en stor höstbasar där alla intäkter oavkortat går till biståndsarbetet. Kom och fynda!

Gudstjänst

Gudstjänst kring temat: (G)jord att leva på ”Om de tiger kommer stenarna att ropa” Luk 19:40

Ljus – konsert med klimatshow

Kombinerad konsert med kör under ledning av Sanna Rogberg Hansson och föredrag/klimatshow med Staffan Lindberg, koldioxidbantare och musiker

Klimatvittnesutställning

Diakonias utställning klimatvittnen visas i kyrkorummet från den 15 nov tom 29 nov

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page