Ort: Kristianstad

Skapelsevandring i Framtidsveckan

Medan vi vandrar kan vi under ett par timmar reflektera över de utmaningar som livet erbjuder. Hur kan vi hjälpa varandra att leva som vi egentligen önskar, mer helhjärtat och mindre beroende av sådant som förstör jorden, mänskligheten och oss... Läs mer

Vårda vårt gemensamma hem

Samtal om ”Laudate si”, påve Franciskus miljöencyklika, med ekoteologen Carl-Henrik Henriz och pater Ingmar Svantesson. Fika 18.45. Kvällen avslutas med bön för Skapelsen.

Bön för hela världen

Ekumenisk gudstjänst. Olika områden i världen aktualiseras, men också vad vi kan göra på hemmaplan.

Som följeslagare i Israel/Palestina

Anna Hellstrand, Kalmar, berättar om sina upplevelser som Internationell följeslagare i Israel-Palestina. Andakt.

Över gränser

Ekumenisk temakväll om migration och flyktingskap.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page