Ort: Köping

”Sånger som förändrar”

Konsert i Tunadalskyrkan med gemensamma kören. Sven Jansson, Diakonia. Ansvarig körledare: Sören Oscarsson Efter konserten ev. ”internationell mat”

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page