Ort: Göteborg

Globalgudstjänst

Globalgudstjänst i Globala veckan med medverkan av volontärer och flyktingar aktiva inom Redberg Welcome.

Seminarium: Att fly för livet – inte bara krig. Klimatflykt i vår tid

Md Shamsuddoha, representant för Bangladesh vid FN:s klimatkonferens i Paris samtalar med riksdagsledamoten Valter Mutt och forskaren Carl Henrik Lyttkens om hur klimatförändringarna redan idag förändrar världen. Samtalet leds av Hillevi Werring. Klimatproblem och den globala uppvärmningen kan orsaka att... Läs mer

Hur pratar vi om Israel på ett rättvist sätt?

Vad vi säger har betydelse. Kritik av staten Israel slår lätt över i antisemitism. Kyrkorna bär också på ett historiskt arv av antisemitism. Situationen i Mellanöstern kräver att vi gör upp med antisemitism och islamofobi, samtidigt som vi inte backar... Läs mer

Är fred vägen till fred?

Ett samtal mellan ärkebiskop emeritus KG Hammar och ickevåldsforskaren och aktivisten Jörgen Johansen. I dagens Göteborg ser vi allt fler ungdomar med en svartvit bild av krig som medel till förändring och rättvisa. Bakgrunden till detta är att Göteborg bidragit... Läs mer

Ekumenisk taizémässa

Gudstjänst med förbön för förföljda kristna och katastrofdrabbade. Medverkan från församlingar i östra Göteborg. Kollekt till internationellt hjälparbete. I samverkan med Östra Göteborgs Kristna Samarbetsråd.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page