Ort: Bromma

Gudstjänst

Gudstjänst på söndagen den 13 november. Tipspromenad i kyrkan hela veckan. Eventuellt loppis i samband med gudstjänsten/veckan.

Helig fred. Ekumenisk gudstjänst

Predikan av Pär Lewin Ronnås och Anita Elweskiöld. Medverkande från Abrahamsbergskyrkan och Västerleds församling.

Rättfärdig fred – kristen tro som drivkraft för förändring.

Vad är drivkraften i ett kristet fredsarbete? Var går gränser för vilka åtgärder man tar? Vad är visionen i en rättfärdig fred? Kan den uppnås? Vi samtalar med diakonen, författaren och aktivisten Annika Spalde.

”Godhet och trofasthet möts, fred och rättvisa omfamnar varandra.”

Vad är fred? Hur lever vi fred? Vad innebär rättvisa? Vi samtalar om helig fred och rättvisa. Främst riktat till ungdomar.

Gudstjänst

Vi firar gudstjänst utifrån temat för Globala Veckan - Bered plats.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page