Ort: Älvängen

”Jord att leva på”

Cafégudstjänst med temat ”Jord att leva på” Inga-May Persson och Ann-Sofi Persson Sång Ingrid Levin, piano Lena Kildén Servering

Jord att leva på

Fokus på klimatförändringarna och FNs klimattoppmöte i Paris. Föredrag av Ulf Södahl och samtal.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page